Pakistan: onderhandelingen over toepassing akkoord breken af. Strijd gaat door.

Na een reeks stakingsacties van de telecomarbeiders in Pakistan tegen een dreigende privatisering, werd een akkoord bereikt met de regering en de directie. De privatisering zou voor onbepaalde duur worden uitgesteld en ook de andere eisen van de arbeiders werden ingewilligd. Om dat akkoord toe te passen, waren verdere onderhandelingen nodig. Deze zijn nu afgesprongen waardoor de strijd wordt verdergezet.

Op 6 juni werden de onderhandelingen tussen het Actiecomité van de vakbonden, de privatiseringscommissie van de regering en het management van PTCL (het Pakistaans telecommunicatiebedrijf) stopgezet. Dit gebeurde omdat de regering en het management van de vakbonden eisten om eerst een akkoord rond de privatiseringen te ondertekenen alvorens zou kunnen worden onderhandeld over de lonen en arbeidsvoorwaarden in het bedrijf.

Binnen het Actiecomité vond hierover een discussie plaats aangezien een aantal vakbondsleiders bereid waren een akkoord te ondertekenen, ook al vreesden ze de reactie van de arbeiders hiertegen. Andere vakbondsleiders stelden dat de staking moet worden verdergezet als de Privatiseringscommissie de privatisering terug op de agenda plaatst.

Op 7 juni vonden een aantal wilde stakingen plaats als reactie op het feit dat de privatiseringscommissie wellicht opnieuw wil discussiëren over een mogelijke privatisering. Uiteindelijk werd gisteren overgegaan tot de bezetting van het hoofdkwartier van PTCL als protest. 4.000 arbeiders zijn betrokken bij deze actie en het is een uitdrukking van de enorme woede tegenover de regering.

De arbeiders van verschillende vakbonden werden binnen het uur na het afbreken van de onderhandelingen gemobiliseerd. Het Actiecomité van de vakbonden heeft beslist om verdere onderhandelingen stop te zetten als gevolg van de weigering van de regering om ernstig te onderhandelen.

Vertegenwoordigers van het Actiecomité verklaarden aan de arbeiders: "De regeringsvertegenwoordigers willen dit conflict niet op een ernstige wijze oplossen. Ze willen dat we een akkoord ondertekenen waarin een mogelijke privatisering wordt aanvaard. Ze beledigen en bedreigen ons constant."

De regeringsvertegenwoordigers willen zo snel mogelijk een nieuwe datum vastleggen voor een privatisering en willen dat het Actiecomité daarmee instemt en geen protestacties zou organiseren.

Het Actiecomité heeft nu opgeroepen voor een reeks opeenvolgende stakingen in de verschillende provincies van Pakistan. Op dit ogenblik staken de telecomarbeiders in de provincie NWFP (Noordwestelijke grensprovincie). Het comité heeft de regering en het management gewaarschuwd dat iedere aankondiging van een privatisering zal leiden tot een volledig platleggen van de telecommunicatie in Pakistan. Er werd tevens aangekondigd dat dit ook het geval zal zijn indien een vakbondslid wordt opgepakt.

Delen: Printen: