Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.


Socialisme.be op Twitter deze week

  • VB-personeelslid probeert het openlijk fascistische karakter van zijn Italiaanse medestanders goed te praten. #fail via blokbuster.be
  • Meer winst op Belgische belastingroute via @tijd
  • aantal werklozen stijgt met 9% op jaar tijd, aantal leefloners dat voor uitkering moet werken ook. Vicieuze cirkel van sociale afbraak?
  • concurrentiepact: sinterklaas voor werkgevers die (weeral) vinden dat het niet genoeg is. Zelfs Chinese lonen zouden ze te hoog vinden

Volg ons

Verboden te fotograferen

In Brussel werd een fietser die een foto nam van een politiecombi die verkeerd op een fietspad geparkeerd stond prompt opgepakt. De man werd meegenomen naar het politiekantoor. De combi stond stil, was leeg en had geen zwaailichten aan. De fietser vond dit opvallend en wilde een foto nemen, maar werd meteen door drie agenten in burger aangesproken en opgepakt. Niet dat het fotograferen van een politievoertuig strafbaar is, maar de agenten voelden zich blijkbaar in hun autoriteit geraakt. Met het opdrijven van het Big-Brother-gehalte in het volgen van ons doen en laten is het nochtans niet verwonderlijk dat velen zich vragen stellen indien de Big Brothers zelf niet binnen de lijntjes kleuren. Hiernaast alvast een foto van iemand die duidelijk voorstander is van meer openbare toiletten.


Verboden te lachen

De ophef rond de GAS-boetes wegens commentaar op de politie van Verviers werd ook op televisie opgemerkt. Het programma ‘De Ideale Wereld’ (op Vier) besteedde er aandacht aan. Een reporter werd erop uitgestuurd om zich in Verviers vrijwillig bij de politie aan te geven en zich meteen te verontschuldigen. Het resultaat was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk…

> Bekijk hier het item op vier.be


15 miljard

De Tijd schreef vorig weekend: "14,74 miljard euro. Dat is wat de financiële crisis, die in 2008 uitbrak, de Belgische staat tot dusver heeft gekost. Dat blijkt uit het 170ste blunderboek van het Rekenhof. Als we de meest recente verkopen meetellen, daalt de kostprijs tot 10,5 miljard. ‘In totaal heeft de Belgische staat tussen oktober 2008 en mei 2013 31,1 miljard euro uitgegeven om de financiële sector en de eurozone te ondersteunen’, luidde het gisteren bij de voorstelling van het 170ste blunderboek van het Rekenhof. ‘De Belgische staat heeft als tegenprestatie voor die maatregelen in totaal 16,2 miljard euro ontvangen.’ Het eindresultaat op 31 mei 2013 komt dus uit op een verlies van 14,74 miljard euro." Ondertussen blijft er een garantie van 44 miljard euro voor de restbank Dexia bestaan. Het totale kostenplaatje kan dus verder oplopen. Vreemd dat al die politici die over transfers praten nooit iets zeggen over de transfer van gemeenschapsmiddelen naar bankiers…


Werk genoeg, nu nog degelijke jobs

Het Laatste Nieuws schreef maandag ongeveer een kwart van de 96.000 leefloners werkt voor zijn uitkering. In vergelijking met vijf jaar geleden is dat een stijging met ongeveer 20%. De leefloners worden door de gemeente aangemaand om te werken als vrijwilliger of sociaal tewerkgestelde onder ‘artikel 60’. Het betekent concreet dat de leefloner moet werken voor zijn uitkering en tot maximum 500 euro per maand extra krijgt. De sterke toename van het aantal werkende leefloners geeft aan dat werk genoeg is. Alleen gebeurt dat niet met degelijke jobs aan degelijke voorwaarden. Neen, de leefloners worden ingezet als moderne dwangarbeiders. Dat de verplichte tewerkstelling leefloners niet ‘dichter bij een job’ brengt, zoals de politici beweren, wordt bevestigd door cijfers. Een jaar na het einde van de verplichte tewerkstelling heeft een derde van de leefloners een job, 43% is werkzoekend, 18% zit in een ander opvangstelsel en 8,5% is opnieuw afhankelijk van een leefloon.


Belgische werkloosheid stijgt sneller dan in eurozone

De Tijd schreef dinsdag: “De werkloosheid in België is het jongste jaar driemaal sneller gestegen dan in de eurozone. De anticrisismaatregelen zijn af- gebouwd, de overheid schrapt banen en de bedrijven zijn verzwakt, zeggen economen. De werkloosheidsgraad steeg in België tussen oktober 2012 en oktober 2013 met 1,2 procentpunten naar 9 procent, zegt Eurostat. In de eurozone bedroeg de toename slechts 0,4 procentpunt. (…) De jongste maanden zien we volgens Ledent (ING) de echte impact van de crisis op de Belgische arbeidsmarkt. ‘De toename van de gesubsidieerde jobs vertraagt. De gemeenten schrappen banen.’ Voorts zijn veel anticrisismaatregelen afgelopen. De Nationale Bank merkt op dat veel ondernemingen na meerdere crisisjaren over minder reserves beschikken. Het gevolg is dat het aantal faillissementen en ontslagen tijdens de recessie van 2012-2013 flink is gestegen, signaleert Van Gompel. Dit jaar ging al een recordaantal van 11.197 bedrijven failliet, meer dan in heel 2012.”


Lage Duitse lonen versterken Europese crisis

De Standaard Online schreef maandag: "De te grote focus op lagere arbeidskosten heeft de voorbije jaren geen goed gedaan aan de economische basis van Duitsland. Ook droeg dit bij aan de crisis in de eurozone. Dat concludeert het Duitse Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) maandag. Die instelling is verbonden aan de onderzoeksinstelling van de Duitse vakbonden, de Hans Böckler Stiftung. (…) “Vele Duitse economen en politici waren extreem gefixeerd op zo laag mogelijke arbeidskosten. De keerzijde was de zwakke ontwikkeling van de lonen, de binnenlandse vraag, de import en de investeringen. Dit alles heeft onze economische basis niet goed gedaan. En dit heeft bijgedragen aan de crisis in de eurozone.” Deze ontwikkeling begint nu voorzichtig recht getrokken te worden, klinkt het."


Dochter Dewinter klaar voor campagne

Dewinter stuurt zijn dochters uit. Als het zijn Franse collega Le Pen lukt om zijn hele familie te lanceren en van het Front National een familiebedrijfje te maken, moet dat in Vlaanderen ook lukken. Het Vlaams Belang wil mediabelangstelling wekken met een lijst in Henegouwen waarop dochter Veroniek Dewinter prominent zal figureren. Knack ging haar interviewen en kreeg er vader Filip Dewinter direct bij. Dochter Dewinter had haar vader niet nodig om aan te geven dat ze zelf ook racistische vooroordelen heeft. Op de vraag hoe ze op school met moslims omgaat, antwoordde ze: "Op school zitten heel wat moslims, ook meisjes met hoofddoeken. Ik heb er wel contact mee, maar we zijn geen vrienden." En nog: "Iedereen kan toch zien dat de immigratie compleet is ontspoord?"