Op 17 oktober hield het Waalse Netwerk tegen Armoede RWLP (Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté) een actiedag waarbij in Namen op straat werd gekomen. Er was een betoging gevolgd door getuigenissen en een fakkeltocht. LSP nam samen met ALS aan de actiedag deel.

Artikel door Alain (Namen) uit de december/januari-editie van ‘De Linkse Socialist’

De dag van strijd tegen armoede had verschillende doelstellingen. Enerzijds was het de bedoeling om verschillende organisaties die dagelijks met mensen in armoede of onzekerheid werken samen te brengen. Anderzijds werd ook geprobeerd om breed te mobiliseren om de aandacht te vestigen op het enorme probleem van armoede in ons land.

Als we de armoedecijfers bekijken, zou je verwachten dat de strijd tegen armoede een centraal thema voor de verkiezingscampagnes wordt. Oxfam voorspelt dat het aantal Europese armen door het besparingsbeleid met 25 miljoen zal toenemen tegen 2025. Dan zouden 146 miljoen Europeanen in armoede leven. Waar 0,002% van de Europese bevolking superrijk is, leeft 25% in armoede. Met 15.000 jobs die dit jaar alleen al in ons land met collectieve afdankingen verloren gingen, ziet het er niet goed uit voor heel wat gezinnen.

Toch gaan de gevestigde politici blindelings verder met hun asociale beleid. Twee maatregelen die bijzonder hard aankomen voor wie het al moeilijk heeft, zijn de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen en de jacht op de werklozen waarbij duizenden mensen dreigen geschorst te worden waarna ze enkel nog bij het OCMW terechtkunnen voor een leefloon. De OCMW’s klagen nu al over een gebrek aan middelen om de maatschappelijke tekorten op te vangen.

Op de actie van 17 oktober in Namen waren we met een delegatie van LSP en de Actief Linkse Studenten aanwezig met een 30-tal jongeren. We vormden een strijdbare delegatie in de fakkeltocht. Onze slogans werden positief onthaald door omstaanders en aanwezigen op de actie. We zullen actief en met de volledige arbeidersbeweging de strijd tegen werkloosheid en armoede moeten aangaan, zoniet dreigt een steeds groter deel van de bevolking in miserie terecht te komen.