Pakistan: overwinning voor telecomarbeiders

Na een staking van tien dagen, zag de Pakistaanse regering zich verplicht om de mogelijke privatisering van het telecommunicatiebedrijf van de overheid voor onbepaalde duur uit te stellen. Hiermee behaalde de staking een belangrijke overwinning. Na tien dagen werd de staking dan ook beëindigd.

Rukhsana Manzoor en Aazam Janjua, Trade Union Rights Campaign Pakistan

De regering en het actiecomité van vakbonden bij het telecombedrijf PTCL ondertekenden op zaterdag een akkoord na een marathononderhandeling die vier dagen duurde. Dit is de eerste overwinning tegen een privatisering in Pakistan sinds 15 jaar. Het was ook de langste staking in de openbare sector sinds 36 jaar.

De regering werd hierdoor gedwongen om aan te kondigen dat de verkoop van aandelen die voorzien was voor 10 juni, voor onbepaalde duur zal uitgesteld worden. Het management is ook akkoord gegaan met de 27 andere eisen die naar voor gebracht werden door het Actiecomité van Vakbonden, alhoewel de details over de doorvoering ervan nog moeten uitgediscussieerd worden.

Deze overwinning toont aan wat kan bereikt worden door arbeiderseenheid en massastrijd, vastberadenheid en de moed om in te gaan tegen het establishment. Deze overwinning is behaald onder een militair regime waarbij de president en tevens het hoofd van het leger, generaal Musharraf, één van de belangrijkste bondgenoten is van de imperialistische VS-politiek in de regio. Het regime steunt het neo-liberalisme en de militaire ambities van de VS in Zuid-Oost-Azië. De enorme uitbuiting en het breken van iedere oppositie van de arbeidersklasse is de norm in het land. Ondanks alle bedreigingen, intimidatie door de overheid,… hebben de telecomarbeiders hun vastberadenheid getoond en een privatisering kunnen tegenhouden.

Het akkoord werd ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken, van Informatietechnologie en Telecommunicatie en de Minister van privatseringen en investeringen. Het werd ook ondertekend door de 10 leden van het Actiecomité van vakbonden. Volgens het akkoord hebben beide partners de onderhandelingen afgerond in een goede sfeer en dit op basis van de volgende elementen:

> De privatisering van PTCL wordt voor onbepaalde duur.

> Het actiecomité schorst de staking.

> Geen maatregelen tegen de stakingsregels en arbeiders.

De 28 eisen worden aanvaard en de vakbonden beginnen onderhandelingen over het doorvoeren ervan. De privatiseringscommissie zal alle informatie meedelen aan de vakbonden en blijven onderhandelen vooraleer een verdere stap wordt ondernomen.

De Socialist Movement, Pakistaanse zusterorganisatie van LSP, heeft uitgelegd dat de overwinning er kwam door de massale strijd van de arbeiders, maar dat het gevaar van privatiseringen niet zomaar verdwijnt. De regering zal het opnieuw op de agenda plaatsen als ze denkt dat de arbeiders het zullen aanvaarden.

Deze overwinning is een inspiratie voor alle arbeiders van de openbare diensten en van de vakbonden in het land en de regio. Ook in de buurlanden waar er tradities zijn van strijd, zoals in India, heeft het een impact. In heel het land hebben arbeiders de overwinning gevierd.

Impact van internationale campagne

Het Actiecomité van vakbonden heeft officieel een bedankwoord gericht aan de Trade Union Rights Campaign Pakistan en andere vakbonden en politieke organisaties. Het CWI (de internationale organisatie waartoe LSP behoort) werd in het bijzonder bedankt voor de steun. Toen de leiders van het actiecomité de TURCP en de Socialist Movement bedankten voor haar rol in de strijd, werd dit door de 4.000 aanwezigen op het bezette hoofdkwartier van de PTCL in Islamabad bijzonder enthousiast onthaald. De arbeiders riepen slogans als "Leve de arbeiderseenheid" en "leve de TURCP". De arbeiders stuurden ook berichten naar de TURCP om ons te bedanken.

De internationale campagne heeft een belangrijke rol gespeeld in het behalen van een overwinning. Het management en de regeringsvertegenwoordigers stelden aan de vakbondsleiders dat ze nooit voorheen geconfronteerd werden met zoveel steunberichten van vakbonden en politieke organisaties. Ze zeiden ook dat TURCP van deze strijd ook een internationale campagne heeft gemaakt. "Ik voelde nooit zoveel druk", zei de voorzitter van de PTCL. "We kregen nooit zoveel emails en protestbrieven."

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist