JST Europe in Kampenhout met sluiting bedreigd. Een interview.

Vorige week besliste de Japanse directie dat elektronicabedrijf JST Europe in de industriezone van Kampenhout de deuren zou sluiten. Nadat vorig jaar bij JST al eens 38 jobs verdwenen bij een reorganisatie, staan er nu een 100-tal banen op het spel. Als reactie op de aankondiging van de sluiting vond vorig weekend een bedrijfsbezetting plaats. We hadden een gesprek met Christel Geerinckx van het ABVV.

Interview door Alex, LSP-Keerbergen

Wat is er vorige week allemaal gebeurd?

Vorige week woensdag was er een ondernemingsraad, waarbij er redelijk goed nieuws verkondigd werd over aanwervingen die zouden gebeuren, en dat er dus naar nieuwe mensen moest worden gezocht. Donderdag echter werd er een speciale algemene ondernemingsraad bijeengeroepen, waarop de algemene directeur zijn ontslag indiende. Er zou dus moeten gezocht worden naar een geschikte opvolger.

Vrijdag werd op de ondernemingsraad gemeld dat er een e-mail vanuit Japan (waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is) gestuurd was, waarin stond dat het bedrijf zou sluiten. De schok was erg groot toen we dit te horen kregen, aangezien dit een grote ramp was voor verschillende personen.

Daarop hebben we alle werkenden samengeroepen om actie te voeren. De namen van alle arbeiders werden op papier gezet, samen met de uren dat ze aanwezig konden zijn. Op die basis werd een planning opgemaakt om het bedrijf 24u op 24 te bezetten. Het bedrijf maakt specifieke items die niet in andere vestigingen of andere bedrijven worden geproduceerd. Dat onderdeel van de productie hebben we dus zeker geblokkeerd.

Vrijdag werd ons ook meegedeeld dat de algemene directeur van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk de situatie met ons zou komen bespreken. Ook lopen er momenteel een 3-tal Japanners rond die zijn overgevlogen. We hebben alvast geëist om met beëdigde vertalers te werken.

Na de onderhandelingen van maandagmorgen werd de beslissing tot een bedrijfssluiting herroepen. We hebben namelijk meer werkzekerheid geëist maar ook een morele schadevergoeding. Daarop was er een stemming over het al dan niet weer gaan werken waarbij 28 mensen voor waren en 14 tegen. Gisteren hebben we bij de onderhandelingen geen werkzekerheid gekregen. Er was wel een intentieverklaring. Momenteel zijn er nog steeds onderhandelingen aan de gang.

Maakte het bedrijf winst?

Het draaide eerder op break-even.

Hoeveel werknemers telt het bedrijf?

Alles samen gaat het om een 100-tal werknemers.

Werd er in het bedrijf regelmatig vergaderd door de leden en de militanten van de verschillende vakbonden?

We hadden geen militantenvergaderingen, daar zijn we te klein voor. Het was echter wel zo dat de verschillende vakbondsafgevaardigden met elkaar overlegd hebben over de situatie.

LSP steunt de strijd voor jobs en spreekt zich uit tegen de aangekondigde ontslagen bij JST-Europe. We denken dat het belangrijk is dat de arbeiders in het bedrijf hun eisenplatform niet afzwakken en hun strijd versterken door banden te smeden met andere bedrijven in de buurt of sectoren waar acties plaats vinden. De patronale arrogantie moet beantwoord worden!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist