Actie tegen Blok-meeting in Nieuwpoort

Het waarom van de actie

  • Wat: Actie tegen meeting Filip Dewinter "Neen aan migrantenstemrecht"

  • Waarom: Vlaams Blok veroordeelt migrantenstemrecht! Neen aan de verdeel-en-heers politiek!

  • Wanneer: Vrijdag 12 december, 19.30 uur.

  • Waar: Nieuwpoort : Stadspaviljoen – Kaai 53

Sommigen zullen zich afvragen waarom we precies een actie organiseren tegen Filip Dewinter en tegen het Vlaams Blok. Dit is niet (alleen) omdat de standpunten van het Vlaams Blok lijnrecht ingaan tegen de onze of omdat het Vlaams Blok een racistische partij is, maar ook (en vooral) omdat het VB een neofascistische organisatie is die op alle mogelijke manieren bestreden moet worden. Het is een partij die komt uit de traditie van de collaboratie en nog steeds nauw gelinkt is aan organisaties als het NSV, Voorpost, Blood & Honour, … Dit zijn organisaties die met geweld de straten willen overnemen en gewelddadige acties ondernemen tegen linkse organisaties en activisten.

Het Vlaams Blok probeert dit echter te verbergen en zo clean mogelijk over te komen, maar nu en dan worden ze toch ontmaskerd. Zoals laatst toen Roeland Raes uit de partij gezet moest worden wegens negationistische uitspraken.

Een neofascistische organisatie als deze mag dan ook niet behandeld worden als elke andere partij. Alleen door het uitbouwen van een krachtsverhouding, strijd en solidariteit kunnen we het Vlaams Blok tegenhouden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat ook jij komt naar deze actie!

Waarom wij voor migrantenstemrecht zijn

Migrantenstemrecht staat vandaag opnieuw in het centrum van de belangstelling. Alle manoeuvres zijn blijkbaar toegelaten om deze wet tegen te houden. Het enige waarmee politici zich bezig houden is hoe ze de wet kunnen verkopen aan hun achterban.

Migrantenstemrecht moet je echter bekijken vanuit een "klasse-eenheid tegenover de patroons": je moet je afvragen wie van deze wet hoofdzakelijk beter wordt. En de meerderheid die van dit recht zal kunnen genieten zijn arbeiders (zoals de meeste van jullie ouders; als je werkt voor een loon/wedde maak je nl. automatisch deel uit van de arbeidersklasse). Op die manier zal de volledige arbeidersklasse versterkt worden. De kapitalisten (de bazen, de patroons) proberen deze wet uiteraard tegen te houden. Hun bedoeling is om de arbeiders te verdelen, niet alleen in autochtoon-allochtoon, maar ook in vrouw-man, jong-oud, …

Wij zijn voor het stemrecht en het zich verkiesbaar stellen van iedereen die in België verblijft. Op zich is dat niets revolutionairs: het bestaat al tientallen jaren voor de sociale verkiezingen. De uitbreiding van het stemrecht voor iedereen die in België verblijft, zal de arbeiders in staat stellen om hun verdeeldheid gemakkelijker te overstijgen en de arbeidersbeweging sterker te maken tegenover de patroons en tegen het neo-liberale "verdeel-en heers" beleid van deze regering!

What the hell is Blokbuster?

Blokbuster is een radicale anti-racistische organisatie, in ’91 opgericht door Militant Links (nu LSP: Linkse Socialistische Partij) om jongeren tegen racisme te organiseren. In het verleden speelde Blokbuster een belangrijke rol via talloze lokale betogingen, blokkades van Vlaams Blok meetings en protestacties. Op die manier hebben we de linker-vleugel van de anti-racisme beweging vorm gegeven.

Met de slogan "Jobs, geen racisme!" hebben we ook inhoudelijk een belangrijk verschil gemaakt. We organiseerden de Jongerenmars voor Werk, tegen racisme samen met de ABVV-Jongeren om aan te geven dat racisme sociale oorzaken heeft en dat de arbeidersbeweging en de jongeren de belangrijkste rol te spelen hebben in de strijd tegen racisme en het Vlaams Blok. Vandaag is het voor velen duidelijker dat racisme een probleem is dat niet op zichzelf staat. Dat we verder moeten met onze eisen en onze strategie tegen het Vlaams Blok. Malcolm X zei "You can’t have capitalism without racism". Racisme is verbonden met het kapitalistische systeem, net zoals uitbuiting, de extreme armoede waarin de meerderheid van de wereldbevolking leeft, de vernietiging van het milieu, enz. Uiteindelijk vechten we voor een ander maatschappelijk systeem als alternatief op het kapitalisme. Socialisme, met de techniek en kennis die vandaag aanwezig is, een democratisch opgesteld productieplan, en met de deelname en controle van de bevolking, kan een eind maken aan iedere vorm van uitbuiting en onderdrukking, ook racisme.

We willen over ons programma discussiëren en een perspectief van strijd en solidariteit aanbieden. Geïnteresseerd? Contacteer ons en kom mee protesteren tegen de Vlaams Blok meeting (spreker: Filip Dewinter) op vrijdagavond 12 december!

Hoe geraak ik er?

De meeting gaat door in het Stadspaviljoen in Nieuwpoort. Deze is gelegen aan de baan van Nieuwpoort-Stad naar Nieuwpoort-Zee, Kaai 53. Voor de personen die er niet kunnen geraken is er vervoer ingelegd vanuit Veurne. Gelieve hiervoor te reserveren, want de plaatsen zijn zeer beperkt! Reserveren doe je via veurne@lsp-mas.be. Wij verzamelen om 19.30 aan het Stadspaviljoen zodat we concrete afspraken kunnen maken en ons goed kunnen organiseren.

Wil je zelf ook actief meewerken aan campagnes tegen het Vlaams Blok? Wil je met ons discussiëren over een socialistisch alternatief? Wil je meedoen aan betogingen? Neem dan contact op met Blokbuster! Postbus 45, 8400 Oostende 3, e-mail: info@blokbuster.be, telefoon: 0486/95.35.21, website: http://blokbuster.antifa.net


VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DEZE ACTIE:

MAIL: VEURNE@LSP-MAS.BE OF OOSTENDE@LSP-MAS.BE

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist