Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

We brengen op socialisme.be een regelmatige rubriek met nieuws vanuit LSP zelf. Deze rubriek moet een plaats bieden aan korte verslagen van acties, campagne-momenten,… Maar even goed voor aankondigingen van bijeenkomsten of oproepen. Nieuwe leden kunnen hier uitleggen waarom ze onze rangen vervoegd hebben.


Noteer in je agenda

 • di. 29 okt. Antwerpen. Marxistische discussie: inleiding tot het marxisme (19u30, Agora)
 • za. 2 nov. Dag van het Socialisme (org. Ronde Tafel van Socialisten) in Antwerpen
 • woe. 13 nov. Gent. Debatavond: ‘Welke linkse antwoorden op de crisis?’ 19u30 Geuzenhuis. Met Bart Vandersteene, Daniel Piron (ABVV Charleroi), Bleri Lleshi (filosoof), Katrien Neyt (ABVV Oost-Vlaanderen), Stephen Bouquin (Rood), Tom Balthazar (SP.a) en PVDA is gevraagd
 • za. 23 nov. Regionale congressen LSP in Brussel, Vlaams-Brabant en Vlaanderen
 • ma. 25 nov. Gent. Actie van ‘GAS-vrij Gent’ aan de gemeenteraad. 18u, stadhuis
 • za. 30 nov. Regionaal congres LSP in Antwerpen
 • za. 8 dec. Regionale congressen LSP in Luik en Henegouwen/Namen

Betoging tegen GAS

Een volledig overzicht van onze interventie op de betoging van gisteren is er nog niet. Wel is het duidelijk dat we zeker een 50-tal exemplaren van ons maandblad verkochten en heel wat steun ophaalden. Meer info volgende week.


Lees ‘De Linkse Socialist’

De novembereditie van ‘De Linkse Socialist’ komt begin volgende week van de drukker – spijtig genoeg was de druk niet klaar op vrijdag zoals anders het geval is. Dit geeft wel nog ruimte om alsnog snel een abonnement te nemen!

Enkele hoofdlijnen van de krant:

 • De voorpagina heeft als titel ‘Voor 290.000 willen zij het niet doen. Maar onze lonen vinden ze te hoog!’. Daarmee wordt de discussie rond de loonstop gekoppeld aan de hoge bonussen en vertrekpremies voor de top. Dit komt terug op de syndicale pagina’s met een uitgebreid stuk over het eenheidsstatuut en een stuk over de loonstop zelf. Voor syndicalisten (en anderen) is er ook een interessant minidossier over het ABVV-programma van 1945 (pagina 7), een programma dat hernomen werd in de brochure van ABVV-Charleroi en waarvan we de historische context schetsen.
 • Het besparingsbeleid komt eveneens sterk aan bod. Op pagina 2 worden enkele voorbeelden eruit gelicht na een korte inleiding waarin tot eenmaking en organisatie van de strijd wordt opgeroepen. Ook elders komt dit onderwerp terug, onder meer op pagina 14 met een verder verslag van de situatie aan de Hogeschool AP in Antwerpen en op pagina 5 met de situatie in de federale gezondheidszorg. Dat strijd loont, zagen we bij de brandweer. Het artikel dat eerder op de site verscheen, hernemen we dan ook in deze krant.
 • Op politiek vlak is er verder aandacht voor de goednieuwsshow van Di Rupo, alles is plots ‘formidable’. Voor wie in de realiteit leeft, is dat niet zo: zelfmoorden onder afgedankte arbeiders, rellen in Meulenberg en tekorten op alle vlakken. Het edito op pagina 3 linkt dit met de nood aan een politiek alternatief en verwijst naar de brochure van ABVV Charleroi. Dat gebeurt ook op de voorpagina.
 • Racisme, asielrecht en extreemrechts komen uitgebreid aan bod met een pagina over asielrecht (p 6 ) naar aanleiding van de uitwijzingspolitiek in ons land en de rampen in Lampedusa. Op pagina 10 is er een artikel over extreemrechts in Europa, waarbij ook kort over de Franse beweging tegen de uitwijzing van een Kosovaars meisje wordt bericht. Met een foto komen we ook op de actie in Dendermonde van 9 oktober terug.
 • Op het jongerenfront blijft de GAS-waanzin vooraan staan. De oproep van Gent Gas-vrij wordt volledig gepubliceerd en ook de achterpagina gaat hierover.
 • Het dossier gaat over democratie – wat is echte democratie, wat vinden we van voorstellen als die van Van Reybroeck?
 • Tenslotte is er aandacht voor ecologie, voor het eerst in onze krant gaan we in op de discussie rond fracking. Ook is er een lezersbrief rond ecologie. Op internationaal vlak is er nog een stuk over de shutdown in de VS. Op pagina 12 belichten we het Collectif Krasnyi. En we publiceren onze mening over het voorstel om de BTW op energie te verlagen (pagina 3)

Bart Vandersteene in de VS

LSP-woordvoerder Bart Vandersteene is in Seattle om er de verkiezingscampagne van Kshama Sawant te ondersteunen. Deze week nam hij onder meer deel aan campagnemomenten in de stad. Zo stonden acht ploegen urenlang langs belangrijke kruispunten met grote borden en de boodschap ‘toeter als je Kshama Sawant steunt’. Bart nam ook deel aan een protestmeeting van de vakbond van personeel uit de fastfoodsector. Dat personeel eist 15 dollar per uur, een eis die centraal staat in de campagne van Sawant.


Nieuwe reeks ‘Marxistische discussies’ in Antwerpen

Over het marxisme wordt veel gezegd. Helaas moeten we vaststellen dat wat er gezegd wordt en wat het werkelijk inhoudt vaak mijlen ver uit elkaar ligt. Om die reden organiseren de Actief Linkse Studenten Antwerpen al enkele jaren een reeks van discussieavonden waar telkens een bepaald onderdeel van het marxisme centraal staat. We koppelen de thema’s ook telkens aan de actualiteit. De avonden worden ingeleid door een student van de ALS waarna er ruimte is voor discussie. Er is geen voorkennis vereist en actief deelnemen aan de discussie is niet verplicht. De discussies gaan telkens door in de Agora, UA stadscampus en beginnen om 19u30. Tot dan!

In deze allereerste discussie gaan we dieper in op de relevantie van het marxisme vandaag. Daarnaast willen we ook nog een algemeen beeld geven van welke thema’s er de komende vergaderingen worden aangesneden.

Leave a Reply