Frankrijk: 55% NON!

Bij een referendum heeft 55% van de Fransen zich uitgesproken tegen de Europese Grondwet. Hiermee komt het politieke establishment in Frankrijk – en Europa – in de problemen. De neen-stem was niet enkel tegen de grondwet zelf gericht, maar tegen het asociale neo-liberale beleid waar de EU en het politieke establishment voor staat. Deze afkeuring is dan ook een enorm belangrijke ontwikkeling. Na de Franse neen wordt het nu uitkijken naar Nederland waar woensdag eveneens gestemd wordt over de Grondwet. Ook daar is, volgens de peilingen, het Neen-kamp aan de winnende hand.

De afwijzing van de Europese Grondwet brengt de EU in de problemen aangezien deze Grondwet voorgesteld werd als de nieuwe grote stap voorwaarts om de Europese eenwording te versterken. Het zou het bindmiddel van de Europese Unie moeten worden op een ogenblik dat de eenheid van de EU steeds meer ter discussie wordt gesteld omwille van tegengestelde belangen (bvb. rond de oorlog in Irak).

In Frankrijk zelf betekent het resultaat van dit referendum een nederlaag voor het economische, financiële en politieke establishment. Centrum-rechts en een groot deel van de leiding van centrum-links riepen op om voor de Europese grondwet te stemmen, maar zij hebben het dus niet gehaald. 15.422.642 Fransen stemden ‘Non’ en keuren het beleid waar die politici voor staan af.

Alex Rouillard van Gauche révolutionnaire, onze Franse zusterorganisatie, zei: "Dit resultaat bevestigt wat wij steeds hebben gesteld. Er werd gestemd langs klassenlijnen waarbij werd geprotesteerd tegen het neo-liberalisme van de EU en van de Franse regering. Bij diegenen die minder dan 3.000 euro bruto per maand verdienen stemde een meerderheid tegen de grondwet, bij de laagst betaalde arbeiders (onder 1.500 euro per maand) steeg dit zelfs tot 66%."

Het is opvallend dat in de regio’s waar de werkloosheid hoog oploopt, het aantal tegenstemmers ook proportioneel hoger ligt. In het Noorden van Frankrijk werd bijvoorbeeld massaal tegen gestemd. In Pas-De-Calais stemde 69% tegen de grondwet, wat het hoogste percentage is van alle regio’s.

Met deze uitslag wordt een verschuiving van de postjes in de regering erg waarschijnlijk. Om de schijn hoog te houden, zal het politieke establishment premier Raffarin vervangen door een andere neo-liberale politicus. Voor de toekomst van de Europese Grondwet, doet toekomstig SP.A-voorzitter in De Standaard alvast een origineel voorstel. Hij stelt dat dit referendum hetzelfde lot zal ondergaan als andere lidstaten waar er bij een referendum tegen de EU werd gestemd: "Het zal iets langer duren vooraleer het ja wordt". In Ierland hebben ze daar ervaring mee, een voor het politiek establishment verkeerd resultaat bij een referendum over het EU-verdrag van Nice werd opgevangen door de stemming gewoon nog eens over te doen…

Het is alvast opvallend dat zowat alle Belgische politici de uitslag van het referendum in Frankrijk als een nederlaag zien. Het feit dat er tegen een neo-liberaal beleid werd gestemd, ziet Elio Di Rupo (PS) als een "harde slag voor Europa". Anne Van Lancker (SP.A): "Het ‘neen’ van de Fransen is rampzalig voor Europa", Bart Staes (Groen): "Het was moeilijk het debat over het referendum intellectueel eerlijk te spelen. Er werd van alles bij gehaald: het neoliberalisme, Turkije, een stem voor of tegen president Chirac,…" In België stemden alle traditionele partijen voor de Europese Grondwet.

LSP is gekant tegen de Europese Grondwet en tegen het neo-liberale project waar de EU vandaag voor staat. Wij zijn dan ook verheugd dat de Neen-stem het heeft gehaald in Frankrijk en hopen dat dit als een voorbeeld zal gezien worden door de Nederlanders die komende woensdag stemmen in een referendum!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist