Pakistan: staking van telecom-arbeiders tegen privatisering

De regering van Musharraf in Pakistan is een nieuwe privatiseringscampagne gestart ter waarde van 1,7 miljard dollar. Een belangrijk onderdeel van dat plan bestaat uit de verkoop van het telecommunicatiebedrijf Pakistan Telecommunications Company Ltd (PTCL) dat per jaar 263 miljoen pond winst maakt. De arbeiders in de sector zijn erg radicaal en strijdbaar tegenover de privatiseringsplannen.

Azad Qadri en Azam Janjuah, Islamabad

De Socialist Movement (het CWI in Pakistan) en de Trade Union Rights Campaign – Pakistan (TURCP) spelen een belangrijke rol in het conflict. Deze organisaties lagen aan de basis van een Anti-Privatiseringscomité waarin negen vakbonden uit de sector actief zijn. Vanuit dit comité werd voorgesteld om een reeks stakingsacties in de sector te organiseren met massavergaderingen en een dagelijkse 2-urenstaking. Bij die vergaderingen zijn er alles samen 41.000 telecomarbeiders aanwezig geweest.

Als gevolg van de acties heeft het management nu reeds drie maal de openbare verkoop uitgesteld. Uiteraard is iedere ondernemer wat voorzichtig om aandelen te kopen in een bedrijf dat aan het staken is. De regering is woedend op het management van PTCL en heeft hen schriftelijke uitleg gevraagd over de slechte relaties met de vakbonden.

Het management van PTCL wil gebruik maken van onderhandelingen om verdeeldheid te creëren tussen de vakbonden en om een einde te stellen aan de massavergaderingen en de dagelijkse stakingen. Omwille van de druk op het management, heeft die wel moeten toegeven aan de eisen van de vakbonden over loonschalen en bonussen. Ze stelden wel dat er niet kon teruggekomen worden op de privatiseringsplannen en er werd geëist dat de vakbondsacties zouden stopgezet worden vooraleer verdere onderhandelingen zouden gevoerd worden. Bijgevolg werden de onderhandelingen stopgezet.

De arbeiders willen de strijd aangaan en hebben de staking zelf in handen genomen. Op een publieke bijeenkomst op 16 mei in Quetta (Baluchistan) werd de sfeer onder de arbeiders duidelijk: er waren 1.500 arbeiders aanwezig, waarmee het de grootste bijeenkomst ooit was in de telecomsector.

De dagelijkse 2-urenstaking is momenteel verspreid in heel het land. Er waren op het begin wat problemen in Karachi omdat vanuit de MQM (een lokale regionalistische partij) de leiding ertoe probeerde te brengen om niet te staken. De arbeiders weigerden echter om die oproep op te volgen en gaan nu ook iedere dag gedurende 2 uur in staking.

Impact van ons materiaal

Het pamflet van de TURCP kreeg nationaal een enorme respons. We hebben heel wat reacties gekregen van telecomarbeiders die het pamflet zelf verspreiden en meer exemplaren vroegen. De reacties waren sterker dan vooraf ingeschat. Veel arbeiders zeggen dat ze na het lezen van het pamflet meer dan ooit vastberaden zijn om de strijd tegen de privatiseringen aan te gaan. Velen stellen dat ze voor het eerst dergelijk materiaal zien en zijn onder de indruk.

De Socialist Movement en TURCP zijn een solidariteitscampagne gestart om steun te krijgen onder andere lagen van de arbeidersklasse. De eerste solidariteitsmeeting vond plaats in Islamabad op 23 mei en er volgen nog meetings in Lahore, Multan, Karachi, Faisalabad, Hyderabad en andere steden.

Delen: Printen: