Home / Op de werkvloer / Metaal / Betoging van metallo’s van ArcelorMittal in Namen

Betoging van metallo’s van ArcelorMittal in Namen

Vandaag trokken honderden arbeiders van ArcelorMittal naar Namen om er hun vertegenwoordigers die aan de onderhandelingstafel zaten te ondersteunen. Hun vertegenwoordigers zaten rond de tafel met de directie van de multinational en de Waalse regering. Tegen het sociale bloedbad in de Luikse staalsector werd al meermaals betoogd. Maar vandaag lijkt de strijd muurvast te zitten. We komen daar later deze week op terug in een interview met een arbeiders van ArcelorMittal.

In maart van dit jaar schreven we in een verslag van een gelijkaardige betoging: “Velen hadden het over een gebrek aan duidelijk perspectief voor de strijd en koppelden daar meteen de erg beperkte aanwezigheid op de actie aan. Het lot van de Luikse staalsector gaat duizenden mensen op directe wijze aan. Is het egoïsme zo sterk verspreid dat slechts enkele honderden in actie komen? Of is die aanwezigheid eerder een resultaat van een zekere gelatenheid en ontgoocheling na eerdere uitstappen naar Namen, Straatsburg of Brussel? Sinds het begin vanh et conflict in oktober 2011 hebben velen het gevoel dat ze in een uitzichtloze tunnel zitten zonder enig licht aan het einde. Zonder duidelijk actieplan en debat over de strategie die nodig is, wordt ook niet gebouwd aan een echte krachtsverhouding. De strijd kan een tijdlang teren op woede en het gevoel dat het noodzakelijk is om iets te doen, twee elementen die zeker aanwezig zijn onder de metallo’s, maar het wordt hoogtijd om de strijd ernstig te organiseren. Zoniet dreigt de harde kern uit te dunnen en geïsoleerd te geraken, ook bij de arbeiders van ArcelorMittal zelf.”

En nog: “Zo lang na het begin van de strijd hebben veel arbeiders een mening over hoe de strijd al gevoerd si. Waarom geen algemene vergaderingen op de verschillende sites organiseren om ook de arbeiders aan het woord te laten? Het zou ook een uitstekende gelegenheid zijn om diegenen te mobiliseren die onderweg hebben afgehaakt.”

Dat lijkt ons vandaag nog steeds pertinent te zijn.

 

  • Voor democratische personeelsvergaderingen en de uitwerking van een actieplan met betrokkenheid van alle arbeiders !
  • Voor de bezetting van de sites zodat ze omgevormd worden tot zenuwcentra van een massale campagne voor de nationalisatie van de staalsector onder arbeidersklasse, waarbij de bezetting een eerste stap in die richting is! Organiseren, mobiliseren, bezetten en onteigenen om te nationaliseren!

Leave a Reply