VS: protest tegen recruteringsacties van het leger

Op de website van Michael Moore verscheen een artikel uit de ‘Army Times’ dat stelt dat een recruteringsactie van het leger in Seattle deze zaterdag afgelast wordt omdat een tegenactie werd aangekondigd door onder meer Youth Against War and Racism, een campagne opgezet door onze kameraden van Socialist Alternative.

Het blad ‘Army Times’ stelt dat er voor een keer op zaterdag geen recruteringsacties van het leger zullen plaatsvinden in Seattle. Het leger probeert op een offensieve wijze nieuwe militairen te ronselen door op straat of in de scholen jongeren aan te spreken. Op verschillende scholen leidde dit reeds tot protest van de jongeren en meermaals werd geprobeerd om het verzet van de jongeren het zwijgen op te leggen.

Ook in Seattle stoten de militaire ronselaars op verzet, zo moest een team dat de universiteitscampus bezocht in januari de campus al snel verlaten toen studenten met waterflessen en andere objecten naar de militairen gooiden. De rector eiste verontschuldigingen van de studenten, maar die lieten tijdens een televisie-interview weten dat ze absoluut geen spijt hadden van hun actie.

In Tacoma was er recent een campagne op de scholengroep Foss High School waar het lokale anti-oorlogscomité niet toegelaten werd om haar mening naar voor te brengen tegenover de militaire ronselaars. Er werd een solidariteitscampagne opgezet waarbij duizenden mensen uit de VS de schooldirectie opbelden of een e-mail stuurden om te protesteren. De directie gaf uiteindelijk toe en heeft beloofd om twee weken voor een bezoek van militaire ronselaars aan de school dit openbaar bekend te maken. De jongeren krijgen het recht om ook een infostand op te zetten waar een ander standpunt aan bod komt. Verder werd ook toegegeven aan de eisen van de jongeren om zich op de school te mogen organiseren en er meetings te houden. Eerder werd ook een gelijkaardige overwinning bekomen in Minnesota (lees ons artikel hierover).

Het protest tegen de militaire ronselaars is belangrijk omdat deze proberen in te spelen op de onzekere toekomst die veel jongeren zien om hen te overtuigen van een militaire loopbaan. Dat zo’n loopbaan concreet betekent dat de jongeren naar Irak moeten om er een deel te nemen aan een bezetting die niet in hun belang is, wordt op de achtergrond geplaatst tegenover het feit dat een job in het leger ‘werkzekerheid’ biedt.

De militaire ronselaars worden overal geconfronteerd met jongeren die eerder deelnamen aan protestacties tegen de oorlog en die zich verzetten tegen de offensieve wijze waarop het leger probeert nieuwe recruten te vinden. Zo moesten de ronselaars het recent aan de universiteit van San Francisco op een lopen zetten toen ze begroet werden met een massale protestactie.

Socialist Alternative en Youth Against War and Racism zijn actief betrokken in de campagnes en roepen jongeren op om georganiseerd in het verzet te gaan tegen de ronselpraktijken van het leger.

Delen: Printen: