VB organiseert meeting met prof die armen “dom, lui of beide” vindt

Het Vlaams Belang probeert zichzelf een economisch programma aan te meten nadat eerder kritiek kwam op het ontbreken ervan. Op 25 mei organiseert de partij een (Engelstalig!) "referaat" met professor Hans-Hermann Hoppe die onder meer reeds stelde: "De rijken zijn doorgaans slim en productief, de armen zijn dom, lui of beide." Het VB wil zich klaarblijkelijk niet meer profileren als de "partij van de kleine man"… Met de retoriek van Hoppe wil het VB haar economisch congres van eind dit jaar voorbereiden.

Geert Cool

Op sociaal-economisch vlak is het VB een partij die zich uitspreekt tegen de belangen van de arbeiders en hun gezinnen. In heel wat belangrijke discussies wordt de kant van het patronaat gekozen. Zo was er bijvoorbeeld een wetsvoorstel van het VB om het onderscheid tussen bedienden en werklieden af te schaffen in het arbeidsrecht, een eis die ook gedragen wordt door de vakbonden. Maar wat het VB ermee wil bereiken is een afbouw van de rechten van bedienden in plaats van een omgekeerde evolutie. De arbeidsrechtelijke positie van werklieden zou de basis vormen voor het eenheidsstatuut dat het VB voorstelt… (1)

Ook deed het VB een wetsvoorstel om rechtspersoonlijkheid op te leggen aan de vakbonden in de overheidssector. Vandaag hebben de vakbonden geen rechtspersoonlijkheid omdat het feitelijke verenigingen zijn, hierdoor is er geen gerechtelijke vervolging van de vereniging op zich mogelijk. Dat is noodzakelijk om te vermijden dat bvb bij stakingsacties de vakbond zou gedagvaard worden. Dat is blijkbaar niet naar de zin van het VB. (2)

Het VB wil tevens dat er harder opgetreden wordt tegen werklozen. In het Vlaams parlement eiste de partij maatregelen omdat er thans "op grote schaal misbruik wordt gemaakt van het werkloosheidssysteem". M.a.w. de werklozen zijn profiteurs die misbruik maken door een kleine uitkering te genieten… En zelfs die uitkering is te hoog, het VB pleit voor "het wegwerken van de kleine verschillen tussen de werkloosheidsuitkering en werken voor bepaalde categorieën". (3)

Anarcho-kapitalistische spreker

Het is op dit elan dat het VB wil verder gaan bij het ontwikkelen van haar sociaal-economisch programma. Om dit wat te versterken, heeft de partij de omstreden professor Hans-Hermann Hoppe uitgenodigd voor een ééntalig Engelse toespraak in Antwerpen. Hoppe noemt zichzelf "anarcho-kapitalist" waarbij hij voorstander is van een doorgedreven kapitalisme, maar dan op erg kleine schaal.

Hoppe liet meermaals blijken wat hij vindt van werklozen, armen, alleenstaande moeders,… Zo schreef hij: "Door het subsidieren van mensen die werkloos zijn, zal er meer werkloosheid worden gecreëerd. Het ondersteunen van alleenstaande moeders door middel van belastinggeld zal lijden tot een toename van alleenstaande moeders, onwettige kinderen en scheidingen." (4)

Ongelijkheid is volgens Hoppe een gevolg van enerzijds superioriteit en anderzijds inferioriteit en persoonlijke gebrekkigheden. Hoppes standpunten over sociale zekerheid zijn dan ook niet bepaald positief: “Vanzelfsprekend moet de verzorgingsstaat met wortel en tak worden uitgeroeid.” En: “De sociale zekerheid moet weer worden gelegd bij het individu, de verzekeringsmaatschappijen en de liefdadigheid.” (5)

Het is veelzeggend dat het VB een dergelijke spreker uitnodigt om "inspiratie" op te doen voor haar sociaal-economisch programma. In plaats van zich te plaatsen aan de kant van de kleine man – de werkenden, alleenstaande moeders, werklozen,… – organiseert de partij liever chique bijeenkomsten waar in niet mis te verstane bewoordingen van keer wordt gegaan tegen de kleine man. Benieuwd of de partij bij haar volgende verkiezingscampagne publiekelijk en prominent durft te herhalen dat armen "dom, lui of beide" zijn…


(1) Wetsvoorstel dd. 2.12.2003 van Guy D’haeseleer en Koen Bultinck (De Kamer).

(2) Wetsvoorstel dd. 30.10.2003 van Guy D’haeseleer en Koen Bultinck (De Kamer).

(3) Motie dd. 6.12.2004 van Freddy van Gaever en Roland Van Goethem (Vlaams parlement).

(4) Hoppe, "Democratie: Een Slecht En Verdorven Idee".

(5) Citaten aangehaald door Blokwatch.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist