Spoorstaking tegen besparingsmaatregelen. Een interview.

Op vrijdag legde het spoorwegpersoneel het werk neer tussen 12 en 14u. In Wallonië werd eerder op de week ook reeds gestaakt en op vrijdag staakten een aantal Waalse spoorarbeiders de volledige dag. De belangrijkste aanleiding voor de staking zijn de nieuwe beheerscontracten. Die vormen in realiteit een herinvoering van het plan ‘Move 2007’ – een door de vakbonden verworpen plan. Tijdens de spoorstaking zochten we enkele vakbondsmilitanten op in Leuven en hadden er een gesprek met de gewestelijk secretaris van het ACOD.

Tina De Greef

Wij spraken tijdens de staking met de Bestendig Secretaris van de socialistische vakbond ACOD in het gewest Leuven, Roger Adriaens. Adriaens stelde letterlijk dat de vakbond terug het dossier van vroeger voor zich liggen heeft, het is inderdaad de herinvoering van Move 2007. Wat op papier staat, zijn mooie maatregelen: meer reizigers vervoeren, gratis parking, meer voorzieningen, enz. Maar hoe dit alles gerealiseerd moet worden: daarover is geen letter terug te vinden. De NMBS zal op termijn zelfbedruipend moeten worden, meer wordt er niet over gezegd.

Wat zijn nu de maatregelen die moeten gerealiseerd worden volgens de nieuwe beheerscontracten? Er moeten onder andere 10 stations komen die gratis parking aanbieden aan reizigers met een abonnement (die 80% van het abonnement terugbetaald krijgen door de werkgever). Ten eerste betekent dit een onterecht onderscheid tussen reizigers met een abonnement en reizigers zonder, want ook onder de reizigers die geen abonnement bezitten, zijn er trouwe klanten. Ten tweede zal deze maatregel waarschijnlijk wel gerealiseerd kunnen worden in een station als Tienen, maar zal het voor een station als bijvoorbeeld Landen betekenen dat parkeerplaatsen moeten gekocht worden van privé-bedrijven. Wie zal dat financieren?

Ten derde heeft de NMBS-holding de slogan: "eerst de klanten, dan het personeel", waardoor het personeel zelf geen parkeerplaats kan vinden, met treinvertragingen tot gevolg. Wie is daar de dupe van?

Wat de veiligheid betreft (waarmee vooral in Charleroi en Brussel gekampt wordt) geeft de NMBS-holding de opdracht om van 158 mensen naar 322 te gaan, met dezelfde 7 miljoen euro. Dit kan niet geheel gefinancierd worden door de ticketverkoop (omdat die gebonden is aan de gezondheidsindex), dus het personeel zal hiervan de dupe worden.

Wat het personeel betreft is het duidelijk dat er een serieuze afbouw van aanwervingen zal komen. Tegen 2009 moeten er immers van de 38.000 werknemers nog slechts 35.000 overblijven. Brugpensioen is geen optie voor de oudere werknemers, wegens te duur. De uitstapregeling voor 50+, die erin bestaat dat mensen deeltijds gaan werken tot aan hun pensioen, wordt steeds officieus geweigerd. De onmiddellijk chef van mensen die hiervoor een aanvraag indienen, geeft steeds een weigering als advies voor de paritaire commissie (omdat de NMBS reeds personeel te kort heeft), daar oordeelt de vakbond dat de aanvraag toch doorgevoerd moet worden, waardoor ze doorgestuurd wordt naar het directiecomité. Er is nog over geen enkel dossier beslist wegens tijdsgebrek, sommige dossiers liggen er al 6 à 7 maanden.

Op onrendabele lijnen zouden busdiensten en zelfs trams op de treinsporen ingezet worden. Ook hier is het volkomen onduidelijk hoe dit gefinancierd gaat worden. Bovendien zullen de sporen goed onderhouden moeten worden als er trams op moeten rijden en zal het een extra risico voor de veiligheid betekenen.

Adriaens haalt ook het voorbeeld aan van Nederland, waar de treinen enorme vertragingen oplopen als gevolg van de privatisering, en Engeland, waar lang niet geinvesteerd werd in het onderhoud van de sporen, met alle gevolgen van dien.

Over de verstandhouding tussen de ACOD en SPa wil Adriaens niets kwijt, behalve dat hij politiek, syndicaal werk en godsdienst uit elkaar wil houden. Wel geeft hij toe dat de minister te weinig informatie verstrekt.

Dinsdagvoormiddag gaat een gesprek door met minister Vande Lanotte. In de namiddag zal door de 2 erkende vakbonden – christelijke en socialistische, de vertegenwoordigers van 86% van de werknemers bij de NMBS – een evaluatie van de actie van vandaag gemaakt worden. Pas dan wordt besproken wat er in de toekomst zal gebeuren en of nog verdere acties plaats zullen vinden.

Delen: Printen: