Buitenlandse studenten aangepakt. Inschrijvingsgeld vertienvoudigd aan Leuvense unief

Vanaf volgend academiejaar betalen niet EHOR-studenten (EHOR = Europese Hoger Onderwijsruimte, de EU-landen en nog zo’n 15 andere landen) 5000 – in plaats van 505 – euro inschrijvingsgeld aan de KULeuven. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten uit 72 van de armste ontwikkelingslanden ter wereld, waarvan een “gemotiveerd verzoek” aanvaard wordt.

Tina De Greef

Van de 30.455 studenten dit academiejaar komt 6,5% uit niet EHOR-landen, en 0.5% uit de vermelde ontwikkelingslanden. Dit is een dubbele aanval: niet alleen worden de inschrijvingsgelden onbetaalbaar, België is voor de meeste buitenlandse studenten sowieso een duur land.

De maatregel kadert in het Bologna-akkoord, dat een herstructurering van het hoger onderwijs voorziet. In het “Decreet van 30 april 2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hoger-onderwijsmaatregelen” staat in Deel 5 (over buitenlandse studenten), Artikel 64: “Het instellingsbestuur bepaalt vrij en op gemotiveerde wijze het studiegeld voor de inschrijving van studenten die geen beursstudent zijn,…”. Hierop besliste de Academische Raad van de KULeuven op 13 december 2004 om de inschrijvingsgelden voor deze groep van studenten met maar liefst 900% te verhogen!

Bovendien zijn er richtingen waarvoor je nog meer dan 5000 euro zal moeten betalen, bijvoorbeeld de Master of Laws in Energy and Environmental Law (9000 euro!). Verder gaan ook de inschrijvingsgelden voor wie zich inschrijft voor 2 studierichtingen met 290 euro omhoog.

De universiteit voert bewust de strategie om het onderwijs stap voor stap minder democratisch te maken. Dit is het begin van een reeks aanvallen in het kader van het Bologna-akkoord.

De universiteit begint met de verhoging van het inschrijvingsgeld van een groep studenten, waarvan ze geen weerstand ondervindt. Portulaca – de studentenvereniging van de internationale studenten – is een traditionele studentenvereniging die de maatregel weliswaar betreurt, maar er zich bij neerlegt nog voor ze de studenten op de hoogte brengt.

De argumentatie voor deze beslissing (“The voice”, Sixth Issue Year Eight) getuigt bovendien van een nationalistische retoriek: Vlaanderen wil niet langer instaan voor de subsidiëring van buitenlandse studenten. Kunnen we hieruit besluiten dat een Portugees meer Vlaams is dan een Braziliaan? Met deze verdeel-en-heers strategie zal de universiteit het onderwijs langzaam duurder maken, zodat de stap om de verhoging van het inschrijvingsgeld ook voor Vlamingen door te voeren, steeds kleiner wordt.

De maatregel kadert ook duidelijk in het plan om van de KULeuven een elite-universiteit te maken die gerust wat kleiner mag worden. Hiermee toont het bestuur aan dat ze de kwaliteit van onderwijs verwarren met de prijs ervan. Niet de slimme, enkel de rijke studenten zullen in staat zijn het onderwijs aan de KULeuven te financieren. De minder gegoeden zullen betaalbare universiteiten, met – uiteraard – slechtere faciliteiten, moeten zoeken. In de huidige maatschappij is onderwijs meer en meer een bedrijf dat winstgevend moet zijn, of tenminste met zo weinig mogelijk overheidsgeld moet rondkomen. Met ALS-Leuven zullen we ruchtbaarheid geven aan deze maatregel en naar voor schuiven dat actief verzet nodig is tegen deze aanvallen. Als de belangen van de buitenlandse studenten in het gedrang komen, is dat wel degelijk ons probleem. Wanneer we passief blijven, zullen alle verworvenheden immers in gevaar komen. Onderwijs is een recht voor iedereen, geen koopwaar!

Delen: Printen: