Organiseer het verzet voor een socialistische samenleving. G8-top: zij beslissen met 8 – miljarden zijn het slachtoffer!

Organiseer het verzet voor een socialistische samenleving.

In juli komt in Gleneagles (in Schotland) de top van de 8 rijkste landen ter wereld (G8) samen. De G8, opgezet in 1975, beslist over de internationale politiek van de grote mogendheden. Deze keer zullen Blair, Bush en andere kapitalistische politici discussiëren over klimaatverandering en Afrika. Duizenden arbeiders en jongeren worden vanuit de hele wereld verwacht voor protestacties.

Karim Brikci

De hypocrisie van het “democratisch” karakter van de G8 komt naar boven in de enorme voorbereidingen van de Britse politie en regering. Ze proberen duidelijk betogers af te schrikken om te gaan betogen in Schotland. Tienduizend politie-agenten moeten de vergadering van deze kapitalistische kliek beschermen. Pikant detail: ook de Belgische regering draagt haar steentje bij door het leveren van waterkanonnen!

De G8 heeft geen oplossingen voor klimaatverandering, noch voor de Afrikaanse bevolking. Integendeel, hun imperialistische politiek die de rijkdommen van Afrika versluisd naar de westerse multinationals en banken is de oorzaak van de ellende, armoede en honger in Afrika. De armoedige condities in dit soort landen worden gebruikt om ook in het westen de lonen en werkomstandigheden van de arbeiders onder druk te zetten.

Wij denken dat enkel een strijd van de Afrikaanse arbeiders en armen voor democratische controle en beheer over de rijkdommen en de productie een weg vooruit kan tonen. De recente algemene staking in Nigeria toont hoe de arbeidersbeweging de mogelijkheid heeft om etnische verdeeldheid en individuele oplossingen te overstijgen.

De enorme solidariteit van arbeiders en jongeren wereldwijd voor de slachtoffers van de tsunami toont hoe klassesolidariteit duizend keer meer betekent dan de hypocriete verklaringen van Bush en co over “vrede en democratie” in Afrika en de neokoloniale wereld. Wij zeggen nee tegen het IMF en de G8. Wij bieden onze solidariteit aan met de strijd van de Afrikaanse massa’s en strijden in Europa voor een socialistische maatschappij.

Ook International Socialist Resistance, de internationale socialistische strijdcampagne van jongeren en arbeiders, zal op de afspraak zijn. Voor miljoenen over de hele wereld wordt de ware politiek van de G8 duidelijk. De laatste 2 jaar zijn miljoenen opgestapt in de anti-oorlogsbeweging en de antiglobaliseringsbeweging. ISR speelde wereldwijd, ook in België, een grote mobiliserende rol in deze bewegingen. We streden – in tegenstelling tot de officiële vertegenwoordigers van de protesten – voor de noodzaak om te vechten tegen het kapitalisme en voor socialisme. Dit is nodig als we de macht van de G8, Bush en Blair willen breken. Daarom komen we ter gelegenheid van deze protesten samen op een internationaal jongerenkamp. Geïnteresseerd? Contacteer ons voor meer info!

Delen: Printen: