VUB dreigt met verbod van anti-fascistische meeting

Na de dreiging tot uitsluiting van de ALS in Gent, dreigt nu ook de academische overheid van de VUB met het verbieden van de meeting die de Aktief Linkse Studenten gepland hebben voor woensdag 11 mei. Dit ten gevolge van het feit dat ALS weigert de kosten voor de privé-bewaking (minstens 150€) te betalen die de universitaire autoriteiten willen verplichten.

De campusverantwoordelijke, Patrick Steen, liet maandag weten dat ALS verplicht wordt privé-bewaking in te huren voor haar meeting van 11 mei, à rato 150€ per bewaker. Dit omdat dhr. Steen vreest dat ten gevolge van de ALS meeting “onrust zou kunnen ontstaan” op de campus. Blijkbaar meent de directie dat fascisten wel eens aanstoot kunnen nemen aan de ALS-meeting, en voor herrie zouden kunnen zorgen.

ALS ontkent ten stelligste dat privé-bewaking nodig is voor onze meeting. Wij hebben een jarenlange ervaring met antifascistisch werk, en weten maar al te goed welke voorzorgen we moeten nemen om een meeting ordelijk te laten verlopen. Bovendien, wanneer skinheads inderdaad erover zouden denken van herrie te maken op onze meeting woensdag, dan zal dit zeker en vast iets te maken hebben met het feit dat de rector twee weken geleden een debat aan de VUB liet doorgaan met een spreker van het Vlaams Belang, wat de skinheads op de campus natuurlijk wel wat zelfvertrouwen zal gegeven hebben. De rector gaf toen trouwens aan de bewaking van de VUB de opdracht de spreker van het Vlaams Belang koste wat het kost binnen te laten op het debat. Indien er dus veiligheidsrisico’s zouden bestaan, is de rector hiervoor zelf grotendeels verantwoordelijk!

ALS weigert dus in elk geval op te draaien voor de kosten van privé-bewaking, waar wij zelf nooit om gevraagd hebben. We hebben dit ook kenbaar gemaakt aan de vice-rector voor Studentenzaken, Prof. Magits, toen wij hem vanochtend uitleg vroegen over deze situatie. De vice-rector verklaarde echter dat indien ALS niet van plan is de veiligheidsfactuur te betalen, de campusbeheerder ook het recht krijgt om onze meeting te verbieden.

Het moet echter duidelijk zijn dat ALS in geen geval zal buigen voor deze vorm van intimidatie. Onze meeting zal in elk geval doorgaan, met of zonder toestemming van de directie van de VUB! Wij roepen alle linkse en antiracistische studenten dan ook op, om naar onze meeting te komen, en zo een duidelijk signaal te geven tegenover de directie van de VUB dat haar politiek om het Vlaams Belang toe te laten op de campus niet aanvaard wordt door de studenten en het personeel!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist