Meeting aan de VUB over acties tegen VB-aanwezigheid

Op woensdag 11 mei organiseert de ALS-afdeling aan de VUB een discussie over de te volgen taktieken tegen extreem-rechts op de campus. Dit komt er naar aanleiding van een actie die we organiseerden tegen de deelname van een VB-spreker aan een debat waarbij voor het eerst in jaren een neo-fascist aanvaard werd.

ALS-VUB

12 februari 1994 – Het NSV deelt pamfletten uit in het restaurant van de VUB. Zoals gewoonlijk weigeren verschillende studenten de racistische pamfletten te aanvaarden, tot groot ongenoegen van de NSVers. Op een bepaald ogenblik besluit de aanvoerder van het groepje NSVers zijn frustraties fysiek te uiten door het bevel te geven een groepje antifascisten dat zich ondertussen gevormd heeft aan te vallen. Het resultaat is een heuse vechtpartij in het restaurant tussen het NSV en studenten van de VUB.

Dit incident was in 1994 geen geïsoleerd geval. Het hele academiejaar 1993-1994 had het NSV herhaaldelijk geweld gebruikt tegenover linkse studenten en migranten op de campus. Het incident in het restaurant was de druppel die de emmer deed overlopen. Het rectoraat besloot, onder druk van de studenten, het personeel en de studentenorganisaties om stappen te ondernemen. Het NSV werd verboden op de campus, en er werd besloten dat het Vlaams Blok, en haar nevenorganisaties geen toegang meer zou krijgen tot de campus. Op die manier werd een barricade opgericht tegenover het ontwikkelen van een racistische en gewelddadige studentenorganisatie op onze campus. Deze barricade zou uiteindelijk 11 jaar stand houden

Geen fascisten op de univ! Een barricade die al 11 jaar stand houdt aan de VUB.

Tot op 19 april 2005 . Studentenvereniging KEPS organiseerde die avond een debat met de voorzitters van de verschillende jongerenorganisaties. Op zich is dit een bijzonder interessant initiatief, de VUB heeft niet echt een traditie van politieke activiteiten op de campus, en elke studentenvereniging die daar verandering in wil brengen verdient natuurlijk alle lof. Alleen, tussen de aangekondigde sprekers pronkte ook de voorzitter van Vlaams Belang Jongeren, de heer Hans Verreyt.

Het Vlaams Belang, en NSV en Co. In antifascistische kringen is de heer Verreyt zeker en vast geen onbekend figuur. Als voormalig nationaal voorzitter van het NSV staat hij bekend als iemand die niet terugdeinst om desnoods zijn politieke argumenten (of het gebrek aan) met fysiek geweld kracht bij te zetten. Verreyt is verantwoordelijk voor het politieke geweld dat het NSV de voorbije jaren heeft gebruikt tegenover studenten aan de universiteiten van Gent, Leuven, en Antwerpen. Toen in december 2004, na de jaarlijkse betoging van het NSV, een honderdtal skinheads een aanval lanceerden op antifascistische jongeren en migranten in de Overpoortstraat in Gent, bleek Hans, samen met oud-VMOer, en hoofd van de Vlaams Belang ordedienst Luc Vermeulen, de leiding te hebben over deze goed gecoördineerde fascistische aanval. Natuurlijk kwam Hans Verreyt ter gelegenheid van het debat aan de VUB niet in zijn NSV-uniform, en repte hij ook met geen woord over zijn gewelddadige achtergrond, maar probeerde hij zich een imago aan te meten van de salonfähige rechtsconservatieve politicus.

Dat is ook de reden waarom het debat aangaan met het Vlaams Belang niet de goede tactiek is. Het is waar dat het overgrote deel van de studenten op geen enkele manier steun geeft aan het Vlaams Belang, en dat heel wat linkse studenten in staat zijn het “propere” imago van het Belang te doorzien. Het Vlaams Belang is echter niet geïnteresseerd in het eerlijk in discussie treden met andere politieke standpunten. Overal waar zij de kans krijgen, zal het Belang, en haar nevenorganisaties zoals het NSV, Voorpost,… haar programma desnoods met fysiek geweld verdedigen, en zo de politieke oppositie proberen monddood te maken.

In Vlaanderen scoort het Belang nagenoeg ¼ van de stemmen. Dit betekent dat ook aan de VUB heel wat Vlaams Belang sympathisanten en militanten rondlopen, zelfs hier en daar een echte skinhead met fascistoïde ideeën. Tot nu toe kunnen deze mensen hun racistische en fascistische ideeën niet publiek uiten aan onze universiteit, en zijn zij zeker en vast niet in staat om zich politiek te organiseren.

Het NSV heeft weliswaar een afdeling voor haar leden aan de VUB, maar is gedwongen te vergaderen in Schaarbeek, omdat zij op de campus geen toegang krijgt. Het is echter geen geheim meer dat het NSV al enkele jaren pogingen onderneemt om terug erkend te worden aan onze universiteit. In die context is het dan ook geen toeval dat het Vlaams Belang nu net iemand als Hans Verreyt naar de VUB stuurt. Als ex-NSV-voorzitter is hij natuurlijk de uitgelezen persoon om door zijn aanwezigheid op een debat de argumenten van de tegenstanders van de erkenning van het NSV aan de VUB onderuit te halen. Want hoe ga je nog blijven volhouden dat een gewelddadige fascistische organisatie als het NSV geen plaats heeft aan de Vrije Universiteit Brussel, wanneer haar leden constant opduiken op debatten aan de universiteit?

KEPS schept een gevaarlijk precedent

Het moet duidelijk zijn dat KEPS een gevaarlijk precedent heeft gecreëerd door een spreker van Vlaams Belang uit te nodigen. Nu de eerste stap gezet is, zal het in de toekomst een stuk moeilijker zijn om het Belang weg te houden van debatten op de campus. Dit maal waren heel wat linkse studenten aanwezig om Hans Verreyt vanuit de zaal op zijn plaats te zetten, maar wat indien week op week debatten worden georganiseerd met het Vlaams Belang? We zien ook aan andere universiteiten het fenomeen opduiken dat in zo’n geval de linkse, antiracistische studenten niet blijven komen naar deze debatten. Het worden zo pleisterplaatsen voor rechtse en extreemrechtse types die op zoek zijn naar een forum, en een manier om zich te organiseren. In die context worden uiteindelijk debatten waar enkel het Vlaams Belang spreekt, eventueel aangevuld met een paar excuussprekers, geen onmogelijkheid. Het zou betekenen dat al die racisten en skinheads die aan de VUB rondlopen de mogelijkheid krijgen zich steeds openlijker te uiten, en zich te organiseren.

Die situatie willen wij voorkomen. Aan de VUB zijn de voorbije jaren heel wat besparingsmaatregelingen genomen, in het restaurant, de koten, tegenover het personeel,… Wij willen niet in de situatie terechtkomen waarin het Vlaams Belang op racistische basis verdeeldheid kan zaaien onder het personeel en de studenten, en op die manier de discussie over de asociale politiek op de achtergrond doet verschuiven. Wij willen ook niet meemaken dat bij elke meeting of activiteit van ALS, of een andere linkse organisatie, een ordedienst moet worden georganiseerd, om te vermijden dat NSV-ers de zaal binnenstormen. Dit is wel wat nu reeds gebeurd aan de universiteiten van Gent en Antwerpen. Wij willen ons concentreren op de sociale problematiek aan onze universiteit, bijvoorbeeld het probleem met de financiering van de renovatie van studentenhuis Nieuwelaan. Wij willen campagnes voeren rond dit soort thema’s, en niet rond de thema’s die het NSV bepaalt. Daarom denken wij dat het belangrijk was om het Vlaams Belang te verhinderen deel te nemen aan het debat van 19 april, om het in een vroeg stadium af te blokken. Jammer genoeg hebben we niet de tijd gehad om vóór deze actie een uitgebreide campagne te voeren om met studenten en personeel in discussie te gaan over deze kwestie.

Om dat deaze discussie toch gevoerd moet worden organiseren we hierover een meeting op 11 mei met o.a. Blokbuster voorzitter Geert Cool.

Hoe strijden tegen het VB?

Een fascistische partij met een populistische retoriek

Binnen de leiding van het Vlaams Belang bestaat er een harde kern met openlijk fascistische ideeën. Deze heren halen hun inspiratie uit de jaren ’30, toen hun ideologische voorgangers knokploegen gebruikten om stakingen te breken en linkse organisaties te intimideren en gewapenderhand te bestrijden.

Het is echter duidelijk dat het Belang deze tactieken heden ten dage niet openlijk kan verdedigen, laat staan toepassen. Daarom beperkt de partij zich tot een plat populistische en racistische retoriek, waarmee ze haar neoliberaal programma van onvoorwaardelijke steun aan het patronaat probeert te verdoezelen, en zich opwerpt als de partij van de “gewone man”. Toch blijft het Vlaams Belang nauwe banden onderhouden met organisaties met een duidelijk fascistisch en gewelddadig karakter, zoals het VMO, NSV, Voorpost, en zelfs skinheadgroepjes als Blood & Honour en Combat 18.

Dubbele tactiek tegen het Vlaams Belang

In de strijd tegen het Vlaams Belang moeten we dan ook een dubbele tactiek toepassen. Enerzijds directe actie tegenover de harde kern van fascisten, om te vermijden dat zij in staat zijn zich te organiseren, en een gevaar zouden worden voor linkse activisten, vakbondsmilitanten en migranten.

Anderzijds moeten we ook begrijpen dat de massale electorale steun die het Vlaams Belang heeft, geen steun betekent voor de fascistische ideeën van haar kader. Steeds meer mensen keren zich af van de traditionele partijen, die allemaal een neoliberaal beleid van besparingen en privatiseringen verdedigen. In zo’n situatie kan het Belang zich opwerpen als het enige alternatief, en electoraal scoren.

Om het Vlaams Belang te verslaan hebben we, naast directe actie tegen fascisten, ook een links politiek alternatief nodig. We moeten de strijd tegen extreem rechts verbinden met de strijd voor meer en betere jobs, woningen, sociale voorzieningen en onderwijs… voor iedereen!

11 mei, 19u in Aula D.002 Meeting

“Welke tactieken te gebruiken tegen het Vlaams Belang?”

Delen: Printen: