Standpunt van ACOD aan de Universiteit Gent: protest tegen mogelijke uitsluiting ALS

Hieronder publiceren we een standpunt van ACOD aan de Gentse universiteit waarin stelling wordt genomen tegen een mogelijke uitsluiting van de ALS. Dit standpunt staat ook op de website van ACOD-Ugent: http://acod.rug.ac.be/pdf/uitsluitingALS.pdf

Standpunt van de ACOD

De ACOD verzet zich tegen een mogelijke uitsluiting van de ALS

Waarover het gaat:

De studentenvereniging ALS deed op 16 november 2004 verwoede pogingen om een debat, georganiseerd door de heel rechtse studentenvereniging KVHV, te verhinderen omdat Vlaams Blok-kopstuk Frank Van Hecke daarvoor was uitgenodigd. Het ‘debat’ werd gepland onmiddellijk na de uitspraak van het Hof van Cassatie waarbij de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme werd bevestigd. Aangezien het debat in een auditorium van de universiteit was gepland en rector De Leenheer terecht voor rellen en schade aan de infrastructuur van de universiteit vreesde, werd dit debat verboden.

Voor de pogingen om dit debat te verhinderen werd de ALS twee maanden geschorst maar zijn zuster-studentenverenigingen, verenigd in het PFK (het politiek en filosofisch konvent van de UGent) wezen de vraag tot uitsluiting af. Daarmee is door het studentenkonvent zelf een beslissing genomen.

Toch adviseerde de sociale raad van 19 april 2005 op vraag van de studentenbeheerder de ASL uit te sluiten. De ACOD-vertegenwoordiger stemde tégen de uitsluiting. Uitsluiting zou betekenen dat de ALS gedurende minstens één jaar zijn subsidies van de universiteit verliest en geen gebruik meer mag maken van de infrastructuur als vergaderzalen, auditoria…

De ACOD verzet zich tegen deze uitsluiting:

• de pogingen van de ALS om de vergadering met het Vlaams Blok-kopstuk te verhinderen baseren zich op een terecht standpunt dat het forum geven aan racistische opinies en pogingen om mensen op die basis te scheiden niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft en openbare instellingen mogen verhinderen dat dergelijke partijen aan bod komen (zie omtrent deze stelling, het rapport van Prof. Dr. D.Voorhoof en Anne Braeckman, Universiteit Gent: http://www.psw.ugent.be/dv/documents/AdviesVRT_RvB_zendtijd.pdf) Racisme is een misdaad, geen mening!

• De veroordeling voor racisme van het Vlaams Blok werd een week voorafgaand aan het bewuste debat door het Hof van cassatie bevestigd.

• De ALS mag geen tweemaal voor dezelfde feiten gesanctioneerd worden. Het werd voor de moeilijkheden bij het debat al twee maanden geschorst.

• Rector De Leenheer heeft in deze zaak de volle verantwoordelijkheid opgenomen en heeft het debat verboden. Veiligheid verzekeren is zeker de taak van een ‘goede huisvader’.

• Het enige argument dat nog overeind zou kunnen blijven is dat de ALS geen affiches hoorde te plakken op universitaire gebouwen. De argumenten om deze ‘wandaden’ te veroordelen zijn, cfr. het juridisch advies van de UGent, potsierlijk: “Het zonder toestemming van de eigenaar plakken van affiches op een onroerend goed maakt inderdaad een inbreuk uit op het eigendomsrecht zoals geformuleerd in artikel 17 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1 van het aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 16 van de Grondwet.”

Laat ons ernstig blijven!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist