ABVV-VUB protesteert tegen mogelijke uitsluiting ALS aan de Gentse universiteit

Ook de ABVV-delegatie aan de VUB in Brussel protesteert tegen de mogelijke sanctionering van de Actief Linkse Studenten aan de Gentse universiteit. Gisteren vond tevens een gesprek plaats tussen een delegatie van ALS en de rector. De rector hoorde onze argumentatie en verklaarde dat de beslissing niet op 12 mei, maar wellicht op 26 mei zal genomen worden. De aangekondigde actie donderdag zal desalniettemin doorgaan, maar zal beperkter zijn qua omvang. We publiceren alvast de protestbrief van het ABVV aan de VUB.

De ABVV-delegatie van de Vrije Universiteit Brussel protesteert tegen het sanctioneren van de ALS aan de Ugent. ALS werd gesanctioneerd omdat het tegenmanifestatie organiseerde tegen een debat met Vlaams Belang-kopstukken (een debat waarvoor de toegang tot de universitaire lokalen door de universitaire overheid verboden was). Wij verzetten ons tegen elke vorm van sanctionering van verenigingen die actie voeren tegen organisaties die in hun programma aanzetten tot discriminatie, of die het recht op vereniging van arbeiders willen beknotten, en aldus hen belet om actie te voeren voor een verbetering van hun arbeidsomstandigheden.

Het Vlaams Belang (VB) pretendeert een democratische partij te zijn en beroept zich op democratische rechten om zich te legitimeren. In het VB-programma lezen we m.b.t. de vakbonden :

    i. Vakbonden.

    Niemand betwist de historische rol van de vakbonden in de ontvoogding van de werknemers. Wij stellen echter vast dat vandaag politiek gekleurde vakbonden vaak een nefaste invloed hebben op de relatie tussen werkgevers en werknemers. In plaats van de belangen van hun leden te verdedigen, verlagen ze zich soms tot platte partijpolitiek, het verwerven van allerlei profijten en het dienen van de partij waarmee ze zijn verbonden. De verwijdering van vakbondsvrouw Mia De Vits van het socialistische ABVV onder Waalse druk spreekt boekdelen over welke belangen écht aan de orde zijn…

    Het Vlaams Belang wil misbruiken aanpakken door vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven en te verplichten een open boekhouding te voeren. De monopolies van de politieke vakbonden zijn voorbijgestreefd om de belangen van de werknemers doelmatig en efficiënt te verdedigen. Onze partij wil de rol van vakbonden als uitbetalingsorganisme van werkloosheidsuitkeringen afschaffen.

    Het is in elk geval absoluut onaanvaardbaar dat de traditionele vakbonden leden of verkiezingskandidaten van Vlaams-nationalistische strekking zomaar uitsluiten. Het Vlaams Belang neemt het vanzelfsprekend steeds op voor de belangen van sympathisanten van onze partij voor wie de vakbond niet meer wil opkomen.

Wie zou er na het vluchtig doornemen van deze tekst niet akkoord gaan met dit programma ? Deze tekst is typisch voor het hele VB-programma. Eén zinnetje vermeldt waar het echt om gaat : Het Vlaams Belang wil misbruiken aanpakken door vakbonden rechtspersoonlijkheid te geven en te verplichten een open boekhouding te voeren.

Onder het mom van misbruiken te willen aanpakken, wenst het VB de arbeidersorganisaties aan banden te leggen, door hen rechtspersoonlijkheid te geven. Dit betekent een terugkeer naar 19de eeuwse toestanden, toen leden en militanten van vakbonden vervolgd en gestraft werden. Dit betekent in de praktijk dat telkens als vakbonden actie voeren, ze overladen zullen worden met processen en claims tot schadevergoeding, waardoor in feite elke actie juridisch kan lamgelegd worden.

Het is duidelijk dat het VB wel een nieuwe laag verf heeft aangebracht, maar dat de onderlaag een neo-fascistische blijft !

De ABVV-delegatie van de VUB steunt elk initiatief om het VB te ontmaskeren.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist