Ook Liga voor Mensenrechten protesteert tegen mogelijke uitsluiting ALS

Na de eerdere stellingname door twee professoren die (onder meer) werken rond mensenrechten, is nu ook een standpunt ingenomen door de Liga voor Mensenrechten. De Liga spreekt zich uit tegen een mogelijke uitsluiting van ALS en stelt dat dit niet in overeensteming is met de vrijheid van meningsuiting en van verdeniging. Dit is een belangrijk standpunt, aangezien het verder de argumentatie dat ALS de mensenrechten niet zou respecteren onderuit haalt. Het is niet de ALS die de mensenrechten niet respecteert, het is het recht op actievoeren dat bedreigd wordt.

De Liga voor Mensenrechten heeft vernomen dat de studentenvereniging Actief Linkse Studenten (ALS) dreigt uitgesloten te worden op basis van haar protestacties tegen een debat met een spreker van het Vlaams Belang. Met deze acties wilde men protesteren tegen het verlenen van een forum binnen de universitaire gebouwen aan sprekers van het Vlaams Belang.

De Liga meent dat een uitsluiting van de ALS niet in overeenstemming is met de vrijheid van meningsuiting en van vereniging. De Liga vraagt het Bestuurscollege dan ook de studentenvereniging ALS niet uit te sluiten. Een debat over het weren van sprekers van het Vlaams Belang, opvolger van het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok, op de universitaire campus lijkt ons eerder aan de orde.

Delen: Printen: