LSP protesteert tegen opname op lijst “extremistische en terroristische groeperingen”

Het dagblad ‘Gazet van Antwerpen’ pakt uit met een lijst van "extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen" opgemaakt door de politiediensten. In het 24-pagina tellende document is er ook aandacht voor radicaal-links waarbij LSP opgenomen is als "marxistisch-trotskistische groepering". Tussen motorbendes en extremistische groepen zoals Blood&Honour heeft een linkse oppositiepartij als LSP volgens ons geen plaats.

Eerste reactie van LSP-Antwerpen

Het stuk over LSP op de lijst van terroristische organisaties van de Antwerpse politie.

LSP-Antwerpen is ontzet omwille van de opname op de lijst van extremistische en terroristische groeperingen. We dagen de Antwerpse politie uit om aan te tonen op welke wijze onze organisatie van "terrorisme" verdacht wordt of "extremistisch" zou zijn. We vinden het integendeel behoorlijk extreem om een partij die opkomt voor de belangen van de meerderheid van de bevolking, de arbeiders en jongeren, extremistisch te noemen. Is het extreem om op te komen tegen een kapitalistisch systeem waar enkel de winsten van een kleine minderheid tellen? Is het extreem om te stellen dat het schandalig is dat de arbeiders loonsverlagingen worden opgedrongen terwijl er recordwinsten gemaakt worden?

Het programma waar LSP voor opkomt is de logica zelve vanuit het belang van de meerderheid van de bevolking, maar dat is blijkbaar niet de kant die gekozen wordt door de Antwerpse politie. Vanuit het standpunt van de burgerij en vanuit de verdediging van het huidig systeem, is het logisch dat alles wat niet past in het kader van het veilig stellen van de superwinsten of het verdedigen van het politieke establishment, plots "extreem" zou zijn. De opname van LSP zegt dan ook niet zozeer iets over de werking van onze partij, maar wel over de positie die verdedigd wordt door de Antwerpse politie en het Antwerpse establishment.

De opname van LSP verklaart alvast waarom geregeld opgetreden wordt tegen activisten van onze partij die campagne voeren en gebruik maken van ons recht op vrije meningsuiting. Zo werd het ons vorige zomer verboden om campagne te voeren aan optredens in het Rivierenhof in Deurne en moeten we geregeld onze identiteitskaart tonen als we campagne voeren in het centrum van Antwerpen. Omdat we vasthouden aan ons recht om onze ideeën te verspreiden, laten we ons daar uiteraard niet door intimideren.

De politiediensten worden geacht in te staan voor de veiligheid van de meerderheid van de bevolking, maar toch is er een geen enkele democratische controle – laat staan inspraak – op de wijze waarop het repressie-apparaat wordt georganiseerd. Het feit dat de lijst van ‘gevaarlijke’ organisaties via een krant moet uitlekken, is daar een voorbeeld van. Het feit dat de politie zich meent te moeten inhouden met het volgen van een linkse oppositiepartij als LSP, zal door velen gezien worden als een absurditeit op een ogenblik dat geklaagd wordt over het gebrek aan middelen om fiscale criminaliteit op te sporen.

LSP-Antwerpen is ontzet over haar opname op een lijst van extremistische en terroristische organisaties en stelt zich bovendien ernstige vragen bij de bekwaamheid van politiediensten die menen dat wij op zo’n lijst thuishoren. De woordvoerder van minister Dewael liet weten dat er "één officiële lijst bestaat" en die die wordt opgesteld door de federale politiediensten in Brussel en goedgekeurd wordt door de minister. Wij vragen inzage in deze lijst en bij een eventuele vermelding, vragen we uitdrukkelijk welke procedure kan gevolgd worden om verwijderd te worden uit de lijst. Of is daar geen enkele democratische controle op mogelijk? In dat geval vragen we ons af wie eigenlijk de extremisten zijn…

Deze episode toont aan welke kant gekozen wordt door het staatsapparaat. Dit toont aan dat we bij ons verzet tegen het huidig systeem geen enkel vertrouwen mogen hebben in het staatsapparaat. Net zoals wij kleur bekennen, doet de politie dit nu ook en het is niet de kleur van de meerderheid van de bevolking. Tenslotte willen we, hulpvaardig als we zijn, de opstellers van de lijst er vriendelijk op wijzen dat de naam van onze partij "Linkse Socialistische Partij" is en niet "Links" Socialistische Partij.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist