Conventie voor Iraniërs in België: liefst geen strijdbare socialisten aan het woord…

Op maandag 25 april organiseerde de People’s Mojahedin Organization of Iran in Brussel een conventie voor Iraniërs. De Mojahedin is een organisatie die zetelt in The National Council of Resistance of Iran (NCRI), waarin elke Iraanse oppositiegroep is vertegenwoordigd. LSP was aanwezig op de bijeenkomst en kwam tussen met een pamflet.

Stefanie Deberdt

Met een aantal Leuvense kameraden, waaronder drie Iraanse leden, kwamen we tussen op de conventie. De organisatoren hadden ons beloofd dat we daar konden spreken en pamfletten uitdelen. De toespraken zouden rechtstreeks in Iran worden uitgezonden. Helaas bleek, door een misverstand tussen twee organiserende leden van de conventie, dat we uiteindelijk niet konden spreken.

Omdat het programma "al vol zat", konden we er niet meer tussen. Het argument was dat de aanwezige parlementairen toch voldoende tijd nodig hadden voor hun toespraken, zodat er voor ons geen spreektijd overbleef. Hiermee toonde de Mojahedin vooral haar illusies aan in de burgerlijke politici in West-Europa. Die zien nochtans geen graten in winstgevende handelsrelaties met het onderdrukkende regime in Iran.

Aanvankelijk werd zelfs geprobeerd om ons te verhinderen om pamfletten te verspreiden. Toen de organisatoren evenwel merkten dat we niet zomaar zouden opkrassen, lieten ze maar begaan.

De Nationale Conventie strijdt voor "democratie" op een manier zoals die werd verwoord door Maryam Rajavi, voorzitster van de NCRI: "Democratic change through the Iranian people and their resistance". Wat de NCRI daarmee bedoelt, is duidelijk: in de plaats van zich te baseren op de massa’s en te vechten voor een breuk met het kapitalisme – de enige weg vooruit voor Iran – proberen ze op een goed blaadje te staan bij de Europese parlementairen. Dat wil zeggen: zij die de afbraakpolitiek doorvoeren in Europa.

De sprekers op de conventie waren onder andere: de vice-premier van de Europese Unie, een parlementair van de SP in Nederland, een aantal sociaal-democraten, de Groenen en zelfs Eric Van Rompuy (CD&V). Hiermee liet de Mojahedin zien dat ze de kant kiest van het neo-liberale beleid en niet die van de strijd van de arbeiders en jongeren. Het is dan ook duidelijk dat deze organisatie staat voor een politiek in dienst van het imperialisme en de multinationals.

Op de conventie deelden we een honderdtal pamfletten uit waarop we de perspectieven schetsten voor "de strijd voor een socialistisch Iran”. We kregen verschillende positieve reacties. Op het pamflet stond ook onze meeting aangekondigd, die we op donderdag 12 mei in Leuven organiseren. Op de meeting zal een Iraanse kameraad spreken over de situatie in Iran en het politiek alternatief op het huidige beleid.

Lees ook ons pamflet met aankondiging van onze meeting.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist