Aalst. SPA-VLD: coalitie van sociale afbraak

In Aalst gaat het gemeentebestuur van SPA en VLD over tot een reeks besparingen. 61 jobs bij de gemeente moeten verdwijnen. Ook de sociaal-democratie werpt zich hierdoor in Aalst op als uitvoerder van een besparingsbeleid. Tegelijk is er wel ruimte voor een investering van ongeveer 1,5 miljoen euro voor de installatie van een 60-tal bewakingscamera’s in het stadscentrum. Het stadspersoneel is het niet eens met het huidig beleid en voerde reeds enkele acties. LSP-Aalst ondersteunt deze acties en publiceerde op 1 Mei een pamflet dat verspreid werd op de 1-mei optocht.

Pamflet van LSP-Aalst

Besparingen aan de Stad Aalst:

SPA-VLD: coalitie van sociale afbraak!

Je kon er niet naast kijken in de pers: de Stad Aalst zit in slechte financiële papieren en is daarom overgegaan tot vrij drastische besparingsmaatregelen.

Vanwaar die financiële problemen? Volgens de vakbonden worden de financiële problemen van de stad onder andere veroorzaakt door het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Dat kampt al jaren met miljoenentekorten, die het OCMW altijd weer moet bijpassen en dat betekent een stevige hap uit het stadsbudget. De tekorten zijn enerzijds te wijten aan de jarenlange onderfinanciering vanwege de Vlaamse overheid. De overheid baseert de financiering van het ASZ op de activiteiten van 2001 maar terwijl blijft het ziekenhuis groeien en verzorgt men elk jaar steeds meer patiënten. Anderzijds wordt het hoog tijd dat men ingaat tegen de voortschrijdende privatisering van de kliniek langswaar steeds grotere bedragen ontsnappen in de zakken van de privé. De winsten voor de privé, de verliezen voor de kleine belastingbetaler: liberaler kan het niet! En wat betreft de politieke vriendjespolitiek in het ASZ en OCMW …van deze ‘oude politieke cultuur ‘ heeft men allesbehalve afstand genomen in onze stad aan de Dender.

Besparingen en sociale afbraak worden doorgeschoven van het nationaal naar het gemeentelijk niveau.

Volgens het stadsbestuur is men verplicht om te besparen door het wegvallen van belangrijke inkomsten uit dividenden van de energiesector. In 2005 bedraagt dit inkomstenverlies meer dan 5 miljoen Euro. Het wordt duidelijker dat een steeds verdere liberalisering en privatisering (die mee uitgevoerd wordt door de SPA die al bijna sinds mensenheugenis in de nationale regering zit) nog meer de winsten bij de bedrijven leggen en de verliezen bij de gemeenshap of beter gezegd : de kleine belastingbetaler. Zo is het ook een feit dat de besparingen die men op nationaal vlak niet doorvoert, bewust doorgeschoven worden naar het gemeentelijk niveau waardoor de gemeenten verplicht moeten snoeien in de uitgaven. Dit geldt ook voor maatregelen die door de nationale overheid opgelegd worden aan de gemeenten maar waarvoor men niet de middelen voorziet…Dit is het geval voor een aantal van de sociale arbeidsplaatsen. Eindresultaat: minder diensten voor meer geld.

Belastingen omhoog…

De meest besproken besparingsmaatregel is ongetwijfeld de personeelsinkrimping, die echter niet zal volstaan om de stad er terug financieel bovenop te brengen. De belastingen op woningen en gronden worden verhoogd met 250 opcentiemen (van 1250 naar 1500). Als tegenprestatie verlaagt men wel de inkomensbelasting een stuk. In totaal moet die verhoging en verlaging de stadskas 2,3 miljoen Euro opleveren. Verder wil men ook overgaan tot de invoering van een bijkomende rioolbelasting die zou komen op 24 Euro per persoon. De oppositiepartijen zoals CD&V leggen de schuld van de financiële put bij onbehoorlijk bestuur: " Het stadsbestuur gaf te veel uit aan verkeerde projecten en vergat cruciale subsidies aan te vragen bij de bouw van een rusthuis. Dat onbehoorlijk bestuur zal ieder gezin in Aalst zeventig Euro extra kosten."

De soap-opera van de geschrapte jobs: 10 kleine negertjes…

De maatregel die het meeste wind deed opwaaien was het schrappen van een 50-tal jobs. Er werd voortdurend gegoocheld met cijfers maar ondertussen staat de teller op 61 jobs die verdwijnen… We kunnen ons de vraag stellen hoeveel er nog gaan volgen. Naakte ontslagen: 21. Vastbenoemde personeelsleden die na pensionering niet meer vervangen worden: 18. Het niet verlengen van het contract van contractuele personeelsleden: 8. Geschrapte sociale arbeidsplaatsen: 14. Voorlopige eindrekening: 61 geschrapte jobs. Het is duidelijk dat het stadsbestuur een geleidelijke afbouw van personeel voor ogen heeft om zo mogelijke tegenreacties te minimaliseren. De SPA schepen van personeel geeft het zelfs openhartig toe aan de pers: "Dat sommigen denken dat we ons personeelsbestand nog verder gaan afbouwen, is misschien terecht. Het zou inderdaad best kunnen dat we nog verder moeten afbouwen, maar dat zal dan enkel gebeuren via natuurlijke afvloeiingen en pensioneringen. Naakte ontslagen zullen er in de toekomst niet meer vallen."

Het zou echter niet de eerste keer zijn dat ‘onze’ schepen zich niet aan een belofte kan houden. In het lokale SPA-blaadje Spots op Aalst brak de heer Patrick Jacobs onlangs nog een lans voor het behoud van de sociale tewerkstelling aangezien "… stad en OCMW een voorbeeldfunctie hebben." Twee weken geleden kondigde men aan om 14 van de 42 sociale arbeidsplaatsen te schrappen…wel wel wel… in een ander gesprek met de pers weet onze schepen te melden dat: " …er ook een grondige analyse komt van het aantal diensten dat Aalst nu aanbiedt." want daar moet ook verder in gesnoeid worden. Minder diensten aan de gemeenschap dus… wat nog meer liberaals hebben onze zelfverklaarde rode ridders van de SPA voor de Aalstenaars in petto? De bedeling van warme maaltijden door het OCMW wordt alvast uitbesteed. In het nieuwe systeem zal de bezorging van de voedselpaketten (kant-en-klare schotels) maar om de 2 dagen gebeuren. De klanten krijgen voor de opwarming een microgolfoven in bruikleen.

Volgende in de rij: schrappen van jobs bij het ASZ?

Er volgt nog een reorganisatie bij het ASZ waar men de administratie, schoonmaakdienst en de keuken over de 3 campussen verder gaat centraliseren. Volgens het stadsbestuur zal dit zonder personeelsverlies gebeuren: hier hechten de vakbonden echter weinig geloof aan. Het ACOD verwijt bij woorde van Lydie Vanmeerhaeghe (secretaris ACOD-LRB Oost-Vlaanderen) de directie van het ASZ voor het gebrek aan een lange termijnsvisie aangezien het belangrijkste bij een ziekenhuis nog steeds de medische diensten zijn en de richting die het ASZ daarmee uit wil. Net de diensten die winstgevend zijn, zoals bijvoorbeeld de radiologie, worden steeds meer geprivatiseerd. Zo speelt het ASZ nog meer geld kwijt…Het feit dat er weinig onderscheid is tussen de ACOD en de SPA in Aalst maakte van het vakbondsprotest niets meer dan een pro-forma protest. Het stadsbestuur deed er ook alles aan om mogelijke actievoerders te intimideren. Het stadsbestuur heeft de namen opgevraagd van de deelnemers/stakers van de vakbondsbetoging op de Grote Markt van begin april voordat de namen van de ontslagen bekend waren… naar eigen zeggen om hun afwezigheid te kunen verrekenen in hun wedde maar de vakbonden verwijten de stad aantasting van het stakingsrecht… Het is alleszins handig voor het stadsbestuur om een overzicht te hebben van mogelijke ‘oproerkraaiers’ als men een belissig moet nemen over wie men juist wil ontslaan. Als intimidatie heeft dit goed gewerkt: de actie telde tussen de 80 en de 100 deelnemers, minder dan verwacht. De relatief magere opkomst is echter niet evenredig met de onvrede onder het personeel over de besparingsmaatregelen.

De vakbonden beklagen zich over het feit dat zij met de personeelsinkrimping voor een voldongen feit gesteld werden zonder overleg of de mogelijkheid om alternatieven voor te stellen. Zo heeft men ook ernstige bezwaren tegen het invoeren van een jaarlijkse in plaats van tweejaarlijkse evaluatie van het personeel. Vastbenoemde personeelsleden van het OCMW die hun mond open deden over de aldaar bestaande wantoestanden (o.a. de personeels-problematiek in de rusthuizen) konden steevast op een negatieve evaluatie rekenen. De vrees van de vakbonden dat het nieuwe evaluatiesysteem een manier is om op korte termijn nog meer collega’s af te danken, lijkt daarmee bevestigd. Moeten we maar vermelden dat er bij het OCMW nog steeds geen arbeidsreglement is…dit is op zijn zachtst gezegd vrij absurd voor een grote onderneming. Dat dit totale willekeur in de hand werkt, behoeft geen uitleg. Met het nieuwe evaluatiesysteem maakt men de vaste benoeming in de praktijk ongedaan. Voortaan kan iemand die vastbenoemd is na twee negatieve evaluaties op straat gezet worden: dus in de praktijk kan men in 13 maand een ‘klokkenluider’ buitenwerken.

Besparingen afgewenteld op de rug van het personeel en de inwoners van Aalst: maar voor camera’s en een kunstwerk wel geld!

Terwijl men 61 jobs schrapt of ‘laat gaan’, zoals men het op de site van SPA Aalst eufemistich omschrijft, is er wel geld voor een kunstwerk in het Astridparkje (150.000 Euro) en als kers op de asociale taart: 1.486.000 Euro voor de installatie van een 60-tal bewakingscamera’s in het stadscentrum. Dit bedrag komt toevallig overeen met het leeuwendeel van de besparingen die de personeelsinkrimping teweegbrengt… Als de camera’s er komen zal de slagzin ‘iedereen beroemd’ in Aalst een hoge Big Brother bijklank krijgen. Dit ten koste van zovele jobs… Trouwens… het is sterk te betwijfelen dat men samenlevingsproblemen en andere maatschappelijke verschijnselen zoals vandalisme en zogenaamde verhoogde criminaliteit kan oplossen door wat camera’s te plaatsen. Mocht het Vlaams Belang in de coalitie zitten, zou er waarschijnlijk een camera in elk klaslokaal terechtkomen…

Het is overduidelijk dat er in Aalst maar ook op nationaal vlak nood is aan een nieuwe brede arbeiderspartij die consequent opkomt voor de belangen van de arbeiders, de wijkbewoners en hun gezinnen, tegen de neoliberale logica van ontslagen en sociale afbraak in. Een partij die actief tussenkomt in de sociale strijd op de werkvloer, in de wijk en in de scholen. Echter zo een brede arbeiderspartij bestaat nog niet. Daarom zal de LSP in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in verschilende steden, al dan niet samen met anderen, lijsten indienen om een stem te geven aan een linkse oppositie tegen het rechtse beleid.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist