Pensioenen op de helling. Vakbonden moeten verzet organiseren

De Europese Unie stelt al jaren dat de werkgelegenheidsgraad in Europa te laag ligt in vergelijking met de belangrijkste handelspartners. Het resultaat is dat men quasi overal in Europa de pensioengerechtigde leeftijd optrekt en uitkeringen verlaagt en in de tijd beperkt. De patroons zeggen dat ze een ramp willen vermijden en sommigen trappen in de val…

Cédric Gérôme

In België wordt al meer dan een jaar een ideologisch offensief gevoerd door de regering, de patroons en de media om de pensioenleeftijd te kunnen optrekken en het brugpensioen af te schaffen. Op een alarmerende toon stellen ze allemaal: “Als we het pensioensysteem willen behouden en de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, dan moet de werkgelegenheidsgraad worden opgetrokken, anders moeten de sociale bijdragen tot een onhaalbaar niveau stijgen.” (La Libre Belgique, 9/4/2005) Alsof het om niet meer dan een technisch probleem gaat, zonder verregaande gevolgen voor de werkende bevolking.

Het fenomeen van de zogenaamde “babyboomgeneratie” dient in dit debat als smeermiddel. Maar zelfs al veroudert de bevolking: men vergeet dat er zowel in België als in andere landen een enorme toename was van de productiviteit. Er zijn meer dan voldoende middelen in de samenleving om de pensioenen te betalen. Er is zelfs meer rijkdom dan vroeger. Het komt er alleen op aan om het geld te halen waar het effectief zit: in de zakken van de patroons en de grote aandeelhouders.

Electrabel komt naar buiten met een winst van bijna 1 miljard euro. De lijst wordt aangevoerd door Fortis, dat meer dan 3,3 miljard euro winst boekte in 2004. Daar waar de winsten van de patroons de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, hebben de arbeiders hun deel van de koek voortdurend zien krimpen. Nu vragen ze opnieuw aan ons om “opofferingen” te doen. Het is dan ook niet zo verrassend dat in een aantal landen als Griekenland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië de hervormingen van de pensioenen hebben geleid tot grote bewegingen en zelfs een aantal algemene stakingen. 

De Belgische regering, die al werd geconfronteerd met stakingen en acties, heeft daar lessen uit getrokken en pakt het zeer voorzichtig aan. De regering en het VBO willen mensen langer laten werken vooraleer ze met pensioen kunnen en ze willen op termijn komaf maken met het brugpensioen. Binnen de regering zijn er echter meningsverschillen over de manier waarop ze ons dit willen laten slikken. Dat is ook de reden waarom het eindeloopbaandebat opnieuw tot mei werd uitgesteld.

Sommigen schrikken er niet voor terug om demagogie aan te wenden om de arbeiders en hun gezinnen de bittere pil te doen slikken. Een economist van de universiteit van Louvain-La-Neuve, Sergio Perelman, stelt: “Als we ouderen opnieuw op de arbeidsmarkt plaatsen, dan zal dat voor de hele economie positieve effecten opleveren en dus ook voor de werkgelegenheid onder jongeren.” Welke gunstige effecten? Een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie stelt dat er ieder jaar meer dan 2 miljoen mensen sterven tijdens het uitoefenen van hun werk.

In de plaats van mensen langer te laten werken, moet men er voor zorgen dat meer mensen op actieve leeftijd kunnen werken. Zo kunnen oudere arbeiders op een waardige manier hun oude dag doorbrengen. Daarvoor moet er echter van politiek worden veranderd. Bijvoorbeeld door het werk te verdelen over meer mensen, met loonbehoud. De aanval op het brugpensioen en de pensioenen moet worden gestopt. Naast strijdbare vakbonden, hebben we daarvoor ook nood aan een eigen politieke partij met een echt socialistisch programma. Sluit aan bij de LSP om dit te realiseren!

Delen: Printen: