Home / Belgische politiek / Nieuwe arbeiderspartij / Voor een politieke vertegenwoordiging van de arbeidersstrijd!

Voor een politieke vertegenwoordiging van de arbeidersstrijd!

Meeting in Charleroi voor een alternatief links van de PS en Ecolo

Zaterdag 27 april. 13u30 Géode, Charleroi

Een jaar geleden ging het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen op 1 mei in tegen het besparingsbeleid en werd vastgesteld dat de PS en Ecolo geen politiek relais meer vormden voor de eisen van de werkende bevolking. In zijn toespraak riep de interprofessionele regionale secretaris op tot een politieke eenmaking links van deze partij om zo tegemoet te komen aan de hoop en de waardigheid van de werkenden. Enkele weken later sprak de algemeen secretaris van de CNE (de christelijke bediendenbond) zich in gelijkaardige zin uit. Een aantal syndicale verantwoordelijken deden hetzelfde.

De vaststellingen uit 2012 zijn meer dan ooit actueel. Sinds 2012 is de situatie er voor de werkenden en sociale uitkeringstrekkers niet op verbeterd. Terwijl duizenden jobs verdwijnen of dreigen verloren te gaan – ArcelorMittal, Caterpillar, Ford Genk,…- blijft de regering de jacht op de werklozen en de afbouw van de sociale zekerheid verderzetten. Vrouwen zijn daar de eerste slachtoffers van. De lonen worden bevroren, de index gemanipuleerd, de arbeidstijd geannualiseerd, jongeren komen in onzekere jobs terecht. Naar aanleiding van de begroting 2012 stelde de regionale secretaris van ABVV Charleroi en Zuid-Henegouwen: “Die begroting is in onze ogen asociaal en anti-solidair. Het zijn besparingen om de besparingen. Het gaat om maatregelen die de werkende bevolking treffen, zowel actieven als niet-actieven, de private sector als de openbare diensten. Ondertussen laat men het kapitaal en de grote fortuinen ongemoeid.”

Sinds 2008 werden overal in Europa en de VS banken gered met miljarden van de gemeenschap, waardoor de publieke schulden sterk toenamen. We zijn nu in 2013 en iedere “begrotingscontrole” houdt een nieuwe zoektocht naar miljarden euro in. Geloof je dat de bedrijven en de grote fortuinen iets zullen bijdragen? In Davos blies de premier in januari nog de loftrompet van de notionele intrestaftrek. Hij deed dit voor een select publiek van kapitalisten terwijl hij zich beperkte tot een ‘solidariteits’-tweet met de arbeiders van ArcelorMittal. In 2012 heeft ArcelorMittal nog 118 miljoen euro belastingen minder betaald door die notionele intrestaftrek. Op 1,3 miljard euro winst in 2009 en 2010 werd 0 euro belastingen betaald. Op de vraag wie moet bijdragen voor de Dexia-holding ligt het antwoord voor de hand: de publieke financiën. Op de vraag wie de factuur van de economische recessie en de publieke schulden moet betalen, is het antwoord even voor de hand liggend: de werkende bevolking.

Dit systeem kan niet hervormd worden, het moet weg!

Dat is wat de regionale secretaris van het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen in 2012 stelde. “Hoeveel keer zullen we ons nog laten scheren ? Want, kameraden, daar gaat het om. We moeten dit kapitalistische systeem naar de prullenbak van de geschiedenis verwijzen. Het systeem kan niet hervormd worden. Het moet weg. Het volstaat niet om dit te verklaren vanop deze tribune. We hebben er de middelen voor nodig en een politiek verlengstuk waarmee we onze doelstelling kunnen concretiseren.”

Een nieuw politiek verlengstuk dat bijeenbrengt en gebaseerd is op sociaal verzet dat het versterkt: dat is wat we moeten opbouwen opdat de werkende bevolking opnieuw hoop zou hebben. Sommigen denken dat het mogelijk is om op de PS en Ecolo te ‘wegen’ zodat ze (opnieuw) linkse partijen zouden worden. Het is een illusie. Wij geven er de voorkeur aan om militanten links van de PS en Ecolo uit te nodigen om samen aan een alternatief te bouwen. Er wordt vaak opgeworpen dat het Belgische politieke landschap noodzakelijk tot het vormen van coalities leidt. Daniel Piron antwoordde daar op 1 mei op met de stelling “dat door voortdurend samen te werken, men op den duur zelf uiteenvalt en verwatert. En momenteel is links aan het oplossen in rechts.” Het resultaat is een sociale ramp die vandaag lelijk huis houdt onder de bevolking van Griekenland, Portugal, Spanje, Cyprus en Ierland. Onze ambitie is niet om coalities te vormen en ons te verwateren aan de macht. We moeten ons verzetten en oppositie voeren tot we een alternatief kunnen opleggen dat die naam waardig is.

Voor een links alternatief op de kapitalistische crisis

Het is een illusie te denken dat het kapitalisme kan hervormd worden tot een ‘goed’ kapitalisme van nieuwe groei. We moeten duidelijk zijn: er is nood aan een strategie om een einde te maken aan het kapitalisme en het te vervangen door een ander systeem dat gericht is op de behoeften van de bevolking en het beschermen van onze planeet.

We roepen iedereen die zich in die oproep herkent, alle militanten, alle werkenden, van waar ze ook komen, op om met ons in debat te gaan.

Programma van 27 april

13u30: ontvangst

14u: Opening door Daniël Piron, regionaal secretaris van ABVV Charleroi en Zuid-Henegouwen, en Isabelle Vanschoor, secretaris van CNE Henegouwen.

* Terugblik op de oproep van 1 mei 2012 van het ABVV voor de opbouw van een alternatief links van de PS en Ecolo. Tussentijds bilan.

* In welke mate herkent de CNE zich in de oproep van 1 mei 2012 van het ABVV?

14u30. Getuigenissen van delegees: een delegee uit de non-profit, een werkloze, een delegee uit de industrie en een delegee uit de openbare sector.

15u: opdeling van de aanwezigen in werkgroepen met een rapporteur en een animator (uit syndicale hoek). Discussie rond twee grote vragen:

* Welke terreinen hebben de traditionele zogenaamd linkse partijen verlaten en moeten we opnieuw innemen?

* Welk vervolg moet er komen op deze eerste dag van ontmoeting en reflectie?

16u: pauze en lunch. In deze pauze zullen de rapporteurs van de werkgroepen samenzitten met D. Piron en I. Vanschoor om een synthese voor te bereiden

17u: Voorstelling van de algemene synthese door D. Piron en I. Vanschoor

17u30: Conclusie en persmoment


> Facebook evenement (in het Frans)

Leave a Reply