Scouts nemen afstand van katholieke kerk

In een opvallende beslissing nam de Vereniging van Vlaamse Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM) afstand van de term ‘katholiek’. Dit is een uitdrukking van de recente ontwikkelingen binnen de scouts waar een grotere openheid is voor alternatieve standpunten. De beslissing komt net op het ogenblik dat er heel wat discussie is over de aanstelling van de nieuwe, aartsconservatieve, paus Benedictus XVI. Op die aanstelling kwam eerder onder meer kritiek vanuit de KAV (Katholieke Arbeidersvrouwen).

Een oud-scoutsleider

De VVKSM gaat op zoek naar een nieuwe naam waarbij de termen ‘katholiek’ en ‘Vlaams’ uit de naam verdwijnen. Tegelijk schuift de organisatie op sociaal vlak naar links op. Een uitgebreid congres van de organisatie besprak de inhoudelijke koers van de VVKSM waarbij het woord ‘katholiek’ werd afgewezen.

Dit staat in schril contrast met de gebeurtenissen in Rome, waar de overleden paus werd geprezen omdat hij het katholieke geloof weer ingang zou hebben doen vinden bij jongeren… De cijfers bij de grootste ‘katholieke’ jeugdbeweging geven een ander beeld: 86 % van de scoutsleden zeggen dat ze niet katholiek zijn, én willen God buiten de jeugdbeweging houden.

Daarnaast werd ook het nationalistische element aan de kant gezet. Slechts 0,3 % van de leiders vond dat de VVKSM Vlaamsgezind moet zijn. Ook dit vormt een tegenstelling met de huidige nationalistische retoriek van de verschillende traditionele partijen in het conflict BHV.

Verder vinden de scouts dat er meer aandacht moet komen voor zwakkeren in de maatschappij, de jeugdbeweging moet meer toegang zoeken tot jongeren uit kansarme gezinnen, jongeren van allochtone afkomst en jongeren met een handicap. 96% vindt dat gelijkheid de belangrijkste waarde is.

En ook het internationale komt meer aan bod; 85% wil meer samenwerking met groepen uit het buitenland. De grote meerderheid pleit voor een grotere internationale solidariteit; iets wat zich ook afspiegelt in de rest van de samenleving; denk maar aan de acties rond de Tsunami in Zuidoost Azië.

Hoewel het eerste doel van een jeugdbeweging ontspanning moet zijn voor de jongeren, is een jeugdbeweging ook een vorm van politiek. Wie zich richt op sociale thema’s in de samenleving, zoekt antwoorden op maatschappelijke problemen. En wie dat doet en naar alternatieven zoekt, moet ooit kleur bekennen. De aanpassingen die nu beslist zijn op het congres, vormen een stap vooruit.

Aangezien een jeugdbeweging vooral op ontspanning gericht is, zal dit niet het instrument zijn om de maatschappij te veranderen. Het kan wel een plaats zijn waar discussie mogelijk is en aangemoedigd wordt. Jonge LSP-leden, waaronder ook een aantal scoutsleden, willen deze discussie aangaan. Wij denken dat er om de samenleving te veranderen een politiek instrument moet worden uitgebouwd en willen daaraan meewerken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist