Franse scholieren in actie tegen besparingen

De voorbije weken zijn er in Frankrijk verschillende scholierenstakingen doorgegaan. Op relatief korte termijn hebben deze stakingen een massaal karakter gekregen. De acties concentreerden zich vooral tegen de wet-Fillon – Franse minister van onderwijs waarbij een heel besparingpakket door de strot van de scholieren geduwd werd.

Pauline Adler

Deze besparingen vallen samen met een algemene achteruitgang van de levensomstandigheden in Frankrijk. Op 15 februari in Parijs staakten en betoogden honderdduizenden scholieren. Deze acties waren onmiddellijk tegen de regeringspolitiek gericht.

Het doel van de onderwijshervorming is in werkelijkheid het creëren van twee verschillende niveau’s aan de middelbare scholen. Een type onderwijs dat gericht is op zittenblijvers en degenen die niet verder zullen studeren, en een ander soort school die gericht is op hogere studies. Als besparingsmaatregel kan dit tellen: het merendeel van de middelen zal naar de scholen gaan die gericht zijn op het verder studeren. Er worden degelijke scholen gecreëerd voor de elite – de meerderheid moet het stellen met vuilbakscholen.

Hoe de strijd verderzetten?

Een van de problemen waar de Franse scholieren mee geconfronteerd wordt, is dat ze geen eigen organisatie of eisen hebben. Om dit te overkomen, zullen algemene vergaderingen van scholieren nodig zijn, waar gediscussieerd wordt over het verderzetten van de strijd, en waar vertegenwoordigers verkozen worden, zodat de scholieren hun eigen lot in handen kunnen nemen.

Vandaag komt het er in Frankrijk op aan de acties verder te ontwikkelen. Niet enkel de scholieren staken in Frankrijk, er zijn ook acties gaande van de studenten en de arbeidersbeweging. Het is essentieel dat de scholierenbeweging hierbij aansluit om de Franse regering te verslaan.

Ook is er een concreet eisenprogramma nodig. De Franse zusterorganisatie van Internationaal Verzet verdedigt de volgende eisen: Intrekken van de wet-Fillon, maximum 20 leerlingen per klas in het beroepsonderwijs en 25 in het algemeen vormend onderwijs, gratis en degelijk onderwijs voor iedereen!

Het is belangrijk dat de beweging verder gaat dan de onmiddellijke strijd tegen de besparingspolitiek van de regering. Er kunnen op basis van massale strijd overwinningen geboekt worden, maar deze zullen slechts tijdelijk zijn. De burgerij en haar vertegenwoordigers in de regering zullen altijd proberen onze verworvenheden weer af te nemen.

Daarom moeten we de beweging wapenen met een socialistisch programma. Een programma dat gericht is op de creatie van een maatschappij die draait om de behoeften van de meerderheid van de bevolking, en niet om de winsthonger van een kleine minderheid superrijken.

Delen: Printen: