Luik: links wint studentenverkiezingen

Sinds het begin van dit jaar is EGA (de Franstalige Actief Linkse Studenten) betrokken in de opbouw van een strijdbare studentenvakbond aan de universiteit van Luik. Die vakbond heeft nu bij de verkiezingen voor de studentenraad een derde van de zetels binnengehaald bij een tweede verkiezingsrond die georganiseerd werd nadat een eerste verkiezing een te beperkte opkomst kende.

Simon Hupkens

De SAEL (syndicat autonome des étudiants liégeois, autonome vakbond van Luikse studenten) is een initiatief waarin verschillende studenten actief zijn die opkomen voor een strijdbaar en democratisch alternatief op de politiek van samenwerking met het rectoraat zoals het geval is bij de officiële studentenvertegenwoordigers.

De vakbond is opgericht op basis van de strijd tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, een campagne die er kwam nadat in oktober werd aangekondigd dat het inschrijvingsgeld voor bijna-beursstudenten zou opgetrokken worden. Deze strijd leidde tot een overwinning waarbij de maatregel werd ingetrokken door het rectoraat.

SAEL is een onafhankelijke organisatie zonder enige financiële of structurele band met de academische overheden. De organisatie slaagt erin een dynamiek aan de dag te leggen rond een consequent programma gebaseerd op de sociale verworvenheden van de studenten, de noodzaak van kwaliteitsvol onderwijs en democratische rechten van de studenten. EGA heeft deze campagne bijzonder actief ondersteund.

Tegenover de campagne van de SAEL waren de enige georganiseerde studenten diegenen van de uittredende ploeg vertegenwoordigers. Die hadden een bijzonder beperkt, demagogisch en corporatistisch programma. Ondanks een campagne van desinformatie en verdachtmakingen tegenover de SAEL, slaagde deze organisatie erin om 17 zetels op de 50 binnen te halen. Dat is vooral een uitdrukking van het feit dat veel studenten de houding van de vroegere studentenvertegenwoordigers beu waren. Onder de 17 linkse verkozenen bevinden zich 4 leden van EGA. Die zullen in de studentenraad een anti-kapitalistisch standpunt innemen met nadruk op de solidariteit met het personeel aan de unief in de gezamenlijke strijd voor gratis en degelijk onderwijs.

De SAEL heeft een belangrijke overwinning geboekt, maar zal zich nu moeten bewijzen door effectief op te komen voor haar programma en door het organiseren van het verzet tegenover de aanvallen die reeds gelanceerd worden vanuit het rectoraat.

Meer info over de SAEL vind je ook op haar website: www.sael.be

Delen: Printen: