Hogeschool Antwerpen: Herman Teirlinck in staking

Vorige dinsdag gingen de studenten van het Herman Teirlinck Instituut voor dramatische kunsten in staking uit protest tegen de wurgende enveloppefinanciering. Deze opleiding van de Hogeschool Antwerpen heeft – net zoals alle andere departementen – te kampen met onderfinanciering, met alle gevolgen van dien. We spraken met enkele studenten over de concrete gevolgen van de besparingen in het hoger onderwijs.

Laurent Grandgaignage

Interview met Thomas Ryckewaert & Ward Weemhoff

Waarom staken jullie?

Wij staken omdat er een acuut tekort is aan middelen: om onze docenten te betalen, om genoeg les te krijgen, en omdat sommige middelen – die ons ter beschikking worden gesteld – moeten gebruikt worden voor absurde doeleinden binnen de kunstopleiding, met name de academisering. Die is het gevolg van ’t feit dat wij als kleine kunstopleiding opgeslorpt worden door grotere hogeschoolstructuren en universitaire associaties, structuren waar we eigenlijk niet in thuis horen.

Hoe lang voeren jullie al actie en in hoeverre is iedereen (studenten, leerkrachten, extra personeel, …) betrokken bij die acties?

We zijn hier sinds dinsdag aan het staken. Het Teirlinck Instituut bestaat uit drie opleidingen binnen het departement dramatische kunsten van de Hogeschool Antwerpen, nl. kleinkunst, toneel en woord. Alle studenten steunen die actie. Het komt eigenlijk vanuit de coördinator van het Herman Teirlinck Instituut – Johan Van Assche – die de staking heeft geïnitieerd. We zijn hier met 80 man, studenten, al weken met de voorbereiding bezig, en vanavond loopt het ten einde.

Wat zijn jullie eisen?

Op korte termijn eisen wij dat we meer middelen krijgen zodat onze opleiding kan blijven voortbestaan, want ’t is echt tot op een kritiek punt gekomen. En op lange termijn eisen wij dat onze kleine kunstopleiding een structuur krijgt die onze eigenheid erkent, waardoor we gerespecteerd worden voor het feit dat onze opleiding fundamenteel ander onderwijs is dan een academische opleiding of een andere hogeschoolopleiding. Bij onze opleiding hebben wij individuele lessen, zijn er heel weinig studenten die hier binnenkomen en nog veel minder die afstuderen. Dit terwijl wij subsidies krijgen per aangeworven leerling: die subsidies zijn gebaseerd op ex cathedra onderwijs, vandaar het probleem van onderfinanciering. Het feit dat er maar een klein aantal studenten zijn en dat wij individuele lessen krijgen, is net de garantie voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt niet alleen voor het Herman Teirlinck Instituut voor dramatische kunsten maar ook voor opleidingen zoals beeldende kunsten, en dans, enzovoort. In dat opzicht zijn kunstopleidingen gelijkaardig. Ik denk misschien dat een lange termijnoplossing kan zijn dat men al die verschillende kunstopleidingen terug vanonder die grote structuren weghaalt en die in één grote kunsthogeschool Vlaanderen onderbrengt.

Wat zijn jullie verdere plannen op termijn?

Op korte termijn zullen we dus afwachten in welke mate dat men gaat reageren, in welke mate dat men bereid is om ons meer middelen te geven of om die structuren aan te passen. Op lange termijn – als er niets gebeurd – zullen wij verdwijnen, heel eenvoudig.

Zijn jullie bereid om nog verdere acties te voeren indien jullie eisen niet worden ingewilligd?

Absoluut.

Meer info

Meer informatie over de acties vind je op de volgende website: www.hti.be

Delen: Printen: