De meerderheid in de Brusselse gemeente Elsene (PS-MR-SP.a) bereidt een drastisch besparingsplan voor, zo bleek de voorbije weken in de pers. Het gemeentebestuur denkt aan 18 maatregelen die een directe aanval zijn tegen de gemeenteambtenaren en de inwoners van Elsene.

Door Tim (Elsene)

Waterval aan besparingen

Het niet vervangen van 1 op 3 ambtenaren die met pensioen gaan, of wiens tijdelijk contract ten einde komt. Het vervangen van gewone, contractuele jobs door nepstatuten (Artikel 60). Het sluiten van twee sociale restaurants, van de gemeentelijke drukkerij en het gemeentelijk containerpark. Het verminderen met 50% van financiële subsidies aan culturele, sportieve en sociale verenigingen en vzw’s, en het volledig afschaffen van alle niet-financiële ondersteuning aan die verenigingen (ter beschikking stellen van tenten, stoelen, tafels,…). Het optrekken van de tarieven bij de gemeentelijke administratie, het zwembad, de sociale restaurants en het duurder maken van warme maaltijden in de gemeentescholen. De verkoop van gemeentelijke eigendommen aan de privé. Dit zijn maar enkele maatregelen die het gemeentebestuur op dit ogenblik voorstelt.

Een waterval aan besparingsmaatregelen, rechtstreeks gericht tegen het gemeentepersoneel, dat binnenkort meer werk zal moeten doen met minder mensen, en in slechtere statuten. Een aanval tegenover het sterk georganiseerde verenigingsleven in de gemeente, dat met deze aanval op zwart zaad wordt gezet. Een aanval tenslotte tegen elke inwoner van de gemeente, die meer zal moeten betalen voor minder openbare dienstverlening, maar vooral een aanval tegenover de zwaksten in de maatschappij, mensen met een laag pensioen of een minimuminkomen, voor wie cruciale openbare diensten, zoals de sociale restaurants, nu worden afgeschaft.

Voor de verkiezingen had Gauches Communes, de anti-besparingslijst in Elsene waaraan LSP deelnam, reeds gewaarschuwd voor een dergelijk scenario. We hadden gewezen op de verliezen die de gemeente geleden heeft met Dexia, en de verminderde inkomsten ten gevolge van voortdurende lastenverlagingen voor bedrijven en de superrijken. We hadden aangegeven dat de gemeente zou wachten tot na de verkiezingen om zware besparingen aan te kondigen, en we krijgen al gelijk met deze allereerste begroting na de verkiezingen.

Voor de verkiezingen hadden alle partijen mooie beloften gedaan, die wij tijdens de campagne reeds als irrealistisch bestempelden. Zo beweerde burgemeester Willy Decourty (PS) tijdens de campagne dat hij liever “Een ambtenaar te veel had, dan een extra werkloze”. Hoe ver is zijn beleid vandaag verwijderd van zijn beloften voor de verkiezingen? De MR beweerde bij hoog en laag dat er geen financiële problemen waren in de gemeente, maar kondigt nu bij monde van haar schepen voor financiën Viviane Teitelbaum het grootste besparingsplan uit de geschiedenis van de gemeente aan.

Gebrek aan oppositie in de raad

Maar ook de officiële oppositie (CdH en Ecolo) is in het zelfde bedje ziek. Vandaag schreeuwen ze moord en brand bij het zien van dit besparingsplan, maar vóór de verkiezingen hadden beide partijen enkele van de besparingsplannen die nu op tafel liggen zélf voorgesteld. Zo hebben zowel Ecolo als CdH tijdens de campagne zélf voorgesteld het aantal ambtenaren bij de gemeente te verminderen. De oppositie die zij voeren, is zeer mak: tijdens een eerste debat over de besparingen in de gemeenteraad gaven beide partijen aan weinig alternatieven te hebben. CdH-fractieleidster Julie de Groote betwijfelde zelfs of de besparingen die nu worden voorgesteld “ver genoeg” zouden gaan, en stelde voor om meer fundamentele maatregelen te nemen. Ecolo stelde vooral dat de “verkeerde mensen” worden geraakt met deze besparingen, maar toonde ook begrip voor het feit dat er “iets” moet gebeuren aan de slechte financiële toestand van de gemeente. Geen van beide partijen is bereid een werkelijke anti-besparingsoppositie te voeren in Elsene.

Eerste protestactie

Gauches Communes beloofde tijdens de campagne om elk besparingsplan te bestrijden. We hielden woord: aan de gemeenteraad van 21 februari protesteerden we met een 25-tal mensen voor het gemeentehuis, en dit is nog maar een begin: de komende weken zullen we samenzitten met tal van politieke organisaties en individuen in Elsene, en met de verenigingen die getroffen worden door de besparingen.

Gauches Communes en LSP zetten zich af tegen het idee dat er “geen geld” is om een sociaal beleid te voeren. De grootste bedrijven in België betalen belachelijk lage belastingen op de megawinsten die ze boeken. België is een fiscaal paradijs voor buitenlandse miljonairs en miljardairs. Een deel van hen woont trouwens in het zuiden van Elsene, maar betaalt geen belastingen. Waarom het geld niet gaan halen bij deze 1% in plaats van steeds te graaien in de zakken van jongeren, werkenden en steuntrekkers. Wij denken dat het nodig is om deze 99% te organiseren in een beweging die de besparingen kan bestrijden op alle niveaus: federaal, in de gewesten, maar ook in de gemeenten.

do. 21 maart. Elsene. 19u Fernand Cocq plein. Actie tegen besparingsplan van de gemeente