Home / Belgische politiek / Nieuwe arbeiderspartij / Persbericht. Voor een politieke samenwerking links van PS en Ecolo

Persbericht. Voor een politieke samenwerking links van PS en Ecolo

Naar aanleiding van de oproep van het ABVV op de 1 mei optocht in Charleroi vorig jaar werd een discussie opgestart met vertegenwoordigers van politieke krachten die links van de PS en Ecolo staan. De oproep kwam er wegens het gebrek aan een politiek verlengstuk voor de eisen van de arbeidersbeweging. We publiceren een vertaling van het persbericht dat nu werd rond gestuurd.

“Op 1 mei 2012 klaagde het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen het besparingsbeleid en de afwezigheid van een politiek verlengstuk voor de eisen van de arbeidersbeweging aan. In zijn toespraak riep de interprofessionele regionale secretaris Daniel Piron op tot een politieke samenwerking links van de PS en Ecolo om de arbeiders opnieuw hoop en waardigheid te geven.

“Enkele weken later sprak de algemeen secretaris van de CNE [de christelijke bediendenbond, langs Nederlandstalige kant: LBC], Felipe Van Keirsbilck, zich in een gelijkaardige zin uit. Verschillende syndicale verantwoordelijken deden hetzelfde.

“Op een vergadering op 20 februari, op initiatief van het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen, en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van CNE, verantwoordelijken van PTB [PVDA], LCT [Ligue Communiste des Travailleurs], MG [Mouvement de Gauche, opgezet door Westphael], Front de Gauche van Charleroi [lokaal samenwerkingsverband waar ook LSP aan deelnam], PSL [LSP], PC [Communistische Partij] en LCR [SAP], werd beslist om de verantwoordelijkheid op te nemen en in te gaan op de verschillende oproepen.

“In de hoop dat steeds meer syndicale krachten, sociale bewegingen en verenigingen deze oproepen zullen ondersteunen en verder op weg helpen, besloten de verantwoordelijken om een steuncomité op te zetten om deze verwachtingen te beginnen concretiseren. Ze willen dit doen met al wie dat wil, zonder exclusieven, met pluralisme en een zo breed mogelijke democratie.

“Als eerste stap, en in overleg met de syndicale krachten die hen daartoe hebben opgeroepen, organiseren ze eind april een dag van debat en strijd. Op deze dag zal een gemeenschappelijke verklaring worden voorgelegd om deze te bediscussiëren en aan te nemen.

“Allemaal samen, tegen de besparingen, de miserie en de onrechtvaardigheid!

“Voor een links alternatief op de kapitalistische crisis!”

Leave a Reply