CCOD organiseert stakingsacties in Antwerpse crèches

In de stedelijke kinderdagverblijven in Antwerpen voerde het personeel de afgelopen dagen actie. Maandag werd gestaakt door de CCOD als protest tegen de opgedreven flexibilisering waarbij niet tegemoet gekomen werd aan de door de vakbond gevraagde bijsturingen, onder meer op vlak van financiële vergoedingen. De ACOD steunde de acties niet en sprak van een "plat opportunistische houding" bij de CCOD.

Het stadsbestuur en schepen Robert Voorhamme (SP.A) willen een grotere flexibiliteit bij de kinderopvang, onder meer met meer avondopvang en opvang op zaterdag. De CCOD verzet zich niet tegen een uitbreiding van de dienstverlening, maar vraagt tegemoetkomingen omdat een grotere flexibiliteit sterk weegt op het personeel.

Vreemd genoeg reageerde de ACOD bijzonder negatief op de opmerkingen van de CCOD. De ACOD stelde zelfs dat de acties het gevaar met zich meebrengen van een privatisering van de stedelijke kinderopvang. De rode vakbond stelde zich volgens de Gazet van Antwerpen "opvallend welwillend" op tegenover schepen Voorhamme (die een verleden heeft in het ABVV). Guy Lauwers van de ACOD stelde dat de acties van de christelijke vakbond een "plat opportunistische houding" weerspiegelen die "ingegeven is door eigen en politiek belang".

De christelijke vakbond daarentegen wijst erop dat het stadsbestuur onvoldoende aandacht heeft voor de zachte sector en wijst erop dat in andere sectoren wel een dubbele zaterdagtoeslag wordt betaald, terwijl dit voor de ‘witte sector’ blijkbaar niet kan.

De kwestie van de zaterdagvergoedingen is een belangrijk gegeven, zo werd eerder maandenlang actie gevoerd bij de bibliotheken naar aanleiding van de zaterdagregeling daar. Die acties werden geleid door ACOD-delegees die een uitstekende rol speelden in het conflict. Het is vreemd dat dit in de sector van de kinderdagverblijven en de peutertuinen niet kan. Van de 36 kinderdagverblijven was er maandag slechts één open, de stakingsactie van de CCOD kreeg dus een enorme respons aan de basis.

Het zou een enorme versterking van de strijd betekenen indien ook de ACOD zich aansluit bij het ongenoegen aan de basis en de acties mee ondersteunt. Daartoe zal het wel moeten ingaan tegen de "rode" schepen Voorhamme in plaats van alle pijlen te richten op de collega’s van de andere vakbond. Het personeel vraagt een betere compensatie en meer maatregelen om de werkdruk te verlichten. Die eisen zijn gerechtvaardigd en noodzakelijk om een betere dienstverlening te kunnen bereiken.

Delen: Printen: