VUB: ALS herverkozen bij studentenverkiezingen

Tussen 21 maart en 8 april waren er aan de VUB opnieuw studentenverkiezingen. De kandidaat van de Actief Linkse Studenten, Tim Joosen, werd herverkozen als studentenvertegenwoordiger met 897 stemmen! Daarmee zijn we niet aan ons proefstuk toe: al drie verkiezingen op rij – sinds onze eerste deelname in november 2003 – is ALS verkozen aan de VUB.

Toch moet opgemerkt worden dat het democratisch karakter van het bestuur aan de universiteit serieuze klappen heeft gekregen. In de Sociale Raad vormden de Actief Linkse Studenten samen met de vertegenwoordiging van de socialistische vakbond een hecht blok tegen de besparingen: in 2003 tegen de verhoging van de maaltijdprijzen (met 85% voor beursstudenten), in 2004 tegen de verkleining van het budget van de Sociale dienst met 65%, enz.

Onze eerste deelname aan de studentenverkiezingen zelf was een verlengstuk van de campagne die we voerden tegen de verhoging van de prijzen in het restaurant. In onze propaganda, die systematisch het asociaal beleid van de VUB ontmaskerde en aanklaagde, werd de eenheid tussen studenten en personeel altijd naar voor geschoven als de manier om de besparingen te stoppen.

De VUB heeft echter het participatiedecreet van Vanderpoorten aangewend om de Sociale Raad af te schaffen en een nieuwe Studenten Raad op te richten, dit keer zonder personeel! Hiermee wil de directie de organische eenheid tussen studenten en personeel breken, en de twee groepen afzonderlijk aanpakken. Daar tegenover wil ALS het contact met het personeel onderhouden.

ALS heeft een minder intensieve campagne gevoerd dan voorgaande jaren: we hebben in de plaats daarvan de strijd tegen besparingen in het onderwijs rechtstreeks gekoppeld aan de campagne voor de Jongerenmars voor Werk. We werden ook op verschillende manieren verhinderd om een serieuze campagne te voeren: voor de eerste keer in de geschiedenis van de VUB kregen de kandidaten geen pamfletten van het rectoraat, en de ‘stembusgang’ verliep elektronisch via e-mail waarbij een reeks namen werd gepresenteerd zonder vermelding van de lijst waarvoor de kandidaten opkwamen. Hierdoor wisten veel studenten niet voor wie ze eigenlijk konden stemmen.

Tot nu toe werd er altijd gestemd in stemhokjes gedurende één week terwijl de kandidaten campagne voerden: zo waren de verkiezingen een levendige bedoening, met stevige discussies tussen onze militanten en studenten. Op die manier ging vorig jaar meer dan 50% van de stemmen naar de ALS. Deze keer werd het quorum (25% van alle ingeschreven studenten) helemaal niet gehaald en heeft het rectoraat de verkiezing laten doorlopen tijdens de paasvakantie, zodat er geen campagne kon gevoerd worden!

Met die hervormingen heeft de directie alle politieke inhoud uit de campagne proberen te halen. ALS heeft immers de voorbije jaren de verkiezingscampagnes systematisch gebruikt om de discussie te voeren over welke studentenvertegenwoordiging nodig is, en om de besparingen aan de VUB in een ruimer kader te plaatsen. Met de hervormingen maakt de directie van de VUB van de verkiezingen een loterij zonder politieke inhoud.

Zo is de electorale uitslag eigenlijk een slechte graadmeter voor wat er werkelijk leeft onder de studenten. We hebben wel een goede score behaald, wat er op wijst dat ALS zeker een bepaalde autoriteit heeft onder de studenten. Maar belangrijker is dat we met deze campagne een groep studenten hebben bereikt die met ons akkoord gaat over de strijd tegen het neoliberaal beleid en de tactieken die we daarvoor willen gebruiken: eenheid van arbeiders en studenten, actieve mobilisatie, en het uitbouwen van een strijdbare studentenorganisatie: ALS. Dit wordt ook duidelijk als we bekijken dat we tijdens de campagne 50 exemplaren van Socialistisch Links verkochten en 50 exemplaren van ons studentenblad Actief Links!

De ondermijning van de democratie aan de universiteit moet gezien worden in het licht van de besparingen die zullen volgen. Zo heeft de universiteitsleiding al laten verstaan dat de Sociale Sector meer dan 10 miljoen euro moet ophoesten voor de renovatie van de koten. Het is mogelijk dat dit zal neerkomen op een verhoging van de huurprijzen, van de inschrijvingsgelden en/of een besparing op de sociale toelagen voor armere studenten! Onze studentenvertegenwoordiger zal zijn positie gebruiken om het verzet tegen dit soort maatregelen te organiseren.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist