100 nummers van ‘Alternative Socialiste’

Bijna 10 jaar geleden verscheen, op 1 mei 1995, het eerste nummer van ons maandblad in het Frans. Het blad heette toen nog Le Militant. Het was een heel avontuur. Hoewel de Belgische sectie van het CWI reeds vele jaren bestond, waren er maar een handvol Franstalige militanten die in oktober 1994 waren aangesloten in Brussel.

Guy Van Sinoy

Ales stond nog te gebeuren. Het schrijven en verbeteren van artikels, het plooien van het blad, verkopen en opvolgen van de abonnementen,… Dit verliep niet altijd even eenvoudig, aangezien de organisatie niet over een massa middelen beschikte. We hadden 3 oude computers, waarvan we er 2 hadden gekregen van onze Nederlandse kameraden. Die hadden echter een Qwerty toetsenbord (en dus geen toetsen voor de accenten!). We lieten ons echter niet afschrikken door deze problemen. De nieuwe Franstalige leden waren vol enthousiasme. We waren immers net lid geworden van een internationale marxistische organisatie die in staat was om een alternatief te bieden op de demoralisatie die heerste in verschillende andere organisaties, na de val van de stalinistische regimes in Oost-Europa.

Ondanks ons beperkte aantal herinner ik me dat we 400 nummers van ons eerste maanblad verkochten op 1 mei 1995. Op enkele weken tijd namen tientallen mensen een abonnement op ons maandblad. We onderhandelden met krantenverdelers om 6 maanden lang in 300 krantenwinkels aanwezig te zijn met ons blad.

Door het blad uit te brengen, hebben we ons op de politieke kaart geplaatst. Het kwam er van toen af op aan om onze werking uit te breiden. Langs Franstalige kant hadden we verschillende vakbondsafgevaardigden, maar geen enkele jongere. We moesten onze syndicale tussenkomsten beperken om meer tijd te kunnen besteden aan het blad, strijdfonds,… We kwamen tussen in de studentenprotesten van 1996, tegen de besparingen van Onkelinx in het onderwijs. Aangezien we toen nog geen enkele Franstalige jongere hadden die lid was van onze organisatie was dit niet evident. Een eerste doorbraak kenden we met de strijd van de arbeiders van Clabecq, eind 1996. Op een ogenblik dat anderen hen de rug toekeerden en ze belasterd werden in de pers steunden we de delegatie en de arbeiders met al de krachten die we hadden. In juni 1997 sloten de meeste leden van de organisatie Socialisme Internationale zich aan bij onze partij. Hierdoor verbeterde onze aanwezigheid zich in Wallonië.

Doorheen heel deze periode heeft het blad een belangrijke rol gespeeld in het verspreiden van onze ideeën. In 1999 hadden we kandidaten op de lijsten van de Parti Communiste (Kamer) en Debout (Europa.) In 2000 was er tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU de campagne Internationaal Verzet en lanceerden we onze studentenorganisatie Etudiants de Gauche Actifs (EGA) – de Franstalige tegenhanger van de Actief Linkse Studenten. In 2003 namen we opnieuw deel aan de verkiezingen op de lijsten van de PC en kwam er een afdeling in Mons. In 2004 zijn we slaagden we er zelfs in om 7.000 peterslijsten op te halen en dienden we een eigen lijst in voor de Europese verkiezingen. Er kwam ook een afdeling bij in Verviers. In 2005, tenslotte, is er nieuwe afdeling opgestart in Waals-Brabant. Schrijf mee aan het vervolg van deze geschiedenis. Neem niet alleen een abonnement op ons blad, neem ook actief deel aan de opbouw van onze partij.

Delen: Printen: