VUB: linkse student verkozen in Sociale Raad met 700 stemmen

Bij de verkiezingen voor de Sociale Raad aan de VUB was ALS en LSP-lid Simon Van Haeren kandidaat. Hij won een zetel in de Sociale Raad met 700 stemmen.

Tim Joosen

De cijfers

Er werden in totaal 2.584 stemmen uitgebracht. Simon Van Haeren kreeg 714 stemmen achter zijn naam, wat 27,6% van de uitgebrachte stemmen is.

De verkiezingen voor de Sociale Raad (SoR) aan de VUB zijn uitgelopen op een overwinning voor Aktief Linkse Studenten. De kandidaat die ALS naar voren schoof, Simon Van Haeren, is verkozen met meer dan 700 stemmen, ondanks een zware anti-ALS campagne die gevoerd werd door de tegenstanders. De overwinning betekent een streep door de rekening voor de directie van de universiteit, die de studentenvertegenwoordigers tot nu toe gebruikte om haar programma van besparingen en privatiseringen door te voeren.

De tegenkandidaten hadden er nochtans alles aan gedaan om te vermijden dat ALS verkozen zou geraken. De dagen van de verkiezingen stonden verschillende leden van de tegenlijst LSD (Lijst Studenten Democratie, what’s in a name?), tegen de reglementen in, vlak aan de stemhokjes om studenten ervan te "overtuigen" niet voor ALS te stemmen. Hun "politieke" argumenten waren hierbij zeer doorslaggevend: "stem niet voor ALS, want dat zijn allemaal leden van een uiterst linkse partij die de VUB failliet willen laten gaan…". Bij sommige kiezers gaven de LSD-kandidaten zelfs "stemadvies" tot in het stemhokje.

We kunnen dit onsportief gedrag natuurlijk begrijpen. De LSD-ers kunnen natuurlijk niet over de boeg komen met hun eigen politiek programma: ze zijn de voorbije jaren immers verantwoordelijk geweest voor de stijging van de prijzen in de koten, de stijging van de inschrijvingsgelden, en de stijging van de maaltijdprijzen. Buiten scheldtirades en loze verdachtmakingen hebben deze studentenvertegenwoordigers dus weinig overtuigende argumenten tegen ons.

ALS kwam als enige organisatie op met een heus programma. We verzetten ons tegen alle asociale maatregelen zoals de prijsstijgingen of de mogelijke sluiting van het restaurant in Jette, en willen terug een Sociale Raad creëren die ten dienste staat van de studenten, en niet van het neoliberaal beleid van de minister van onderwijs en het rectoraat.

Natuurlijk zal de ALS-verkozene op zich geen belangrijke veranderingen in het beleid kunnen afdwingen. ALS zal dus ook buiten de SoR studenten blijven mobiliseren en organiseren tegen privatiseringen en besparingen in het hoger onderwijs. We roepen alle studenten dan ook op om aan te sluiten bij onze organisatie, en met ons mee te strijden voor degelijk en gratis onderwijs!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist