Home / Belgische politiek / Nieuwe arbeiderspartij / Brussel. Meeting voor een Links Front in België

Brussel. Meeting voor een Links Front in België

Gauches Communes, de linkse eenheidslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Brusselse, organiseerde deze week een publieke meeting met woordvoerders van verschillende linkse eenheidslijsten in het land. Ruim 70 aanwezigen namen aan de bijeenkomst deel. Er waren verschillende sprekers: Jean-Pierre Michiels van het Front de Gauche (Links Front) in La Louvière, René Andersen van het Front de Gauche in Charleroi, François Schreuer die verkozen is voor de lijst Véga in Luik en tenslotte Anja Deschoemacker van Gauches Communes (Brussel). De voorziene spreker van Rood!-Antwerpen, lijsttrekker Ivo Janssen, kon jammer genoeg niet aanwezig zijn. Vanuit de zaal werd ook tussen gekomen door vertegenwoordigers van de Mouvement de Gauche, de lijst Front de Gauche in Schaarbeek en de lijst Gauche uit Etterbeek.

Verslag en foto’s door Nico M. (Brussel)

De toespraken van de verschillende sprekers maakten duidelijk dat er een politiek vacuüm is links van de gevestigde partijen en dat dit een centraal element was om tot linkse eenheidslijsten te komen. Iedere spreker bracht ook een verslag van de samenwerking tussen verschillende linkse krachten op lokaal vlak en de wijze waarop daarmee werd omgegaan. De gemeenteraadsverkiezingen vormden ook een gelegenheid om te discussiëren over welke programma’s en politieke standpunten naar voor werden gebracht.

In het programma van Gauches Communes werd nadruk gelegd op de noodzaak om niet alleen bij verkiezingen actief te zijn, maar doorheen het hele jaar sociale strijd te ondersteunen en er een rol in te spelen. Gauches Communes heeft zich ook steeds bereid getoond om te discussiëren over een links front op nationaal vlak. Een samenwerking van krachten links van de gevestigde partijen, dus links van SP.a/PS en Groen/Ecolo, is noodzakelijk om het politieke vacuüm te vullen maar ook om strijdbewegingen te ondersteunen door de uitbouw van een politiek verlengstuk met respect voor verschillende stromingen en opvattingen.

De afgelopen periode waren er verschillende syndicale verantwoordelijken – van het Franstalige CNE (tegenhanger van LBC) tot het ABVV van Charleroi – die het hadden over een breuk van de banden tussen vakbonden en gevestigde partijen. Het ging over oproepen om deze kwestie te bediscussiëren, maar er moeten ook stappen gezet worden om effectief tot een nieuwe brede linkse kracht te komen.

Het is in dat kader dat Gauches Communes deze week een meeting organiseerde. Om het debat verder te voeren, willen we spreken met de vroegere partners van het Front des Gauches (PC en LCR), de linkse eenheidslijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen (vandaar de meeting die een eerste contact in deze zin was) maar ook met andere linkse krachten zoals PVDA en Mouvement de Gauche, alsook de vakbondscentrales die recent oproepen deden over de nood aan een politieke stem.

Deze bijeenkomst was een eerste stap, nu gaan de discussies verder. In de tussenkomsten werd ook gesproken over de ernst van de situatie en de gevolgen van het besparingsbeleid. Dat leidt tot een moeilijke positie voor veel werkenden en jongeren, maar ook tot een groeiend ongenoegen en bereidheid tot strijd. Een initiatief in de richting van een links front zou daar een rol in kunnen spelen en een stap kunnen vormen om te komen tot een eengemaakt alternatief op de besparingen en voor werk, het zou ook een eerste stap kunnen zijn om tot een brede nieuwe politieke formatie van de arbeidersbeweging te komen.

Anja Deschoemaecker, Gauches Communes (Brussel)

René Andersen, Front de Gauche – Charleroi

François Schreuer, Véga (Luik)

Jean Pierre Michiels, Front de Gauche – La Louvière

Julien Degreef, Mouvement de Gauche

Séphian Samyn, Gauche (Etterbeek)

Leave a Reply