Cipiers voeren actie. Algemeen ongenoegen onder personeel.

In februari spraken we met Denise, die reeds 20 jaar binnen het gevangeniswezen werkt en al lange tijd syndicaal actief is. Zij had het over het enorme ongenoegen en de acties van het gevangenispersoneel. Naar aanleiding van de acties vandaag spraken we opnieuw met haar.

Er zijn terug acties in de gevangenissen, wat is de aanleiding?

Denise: Ja, de katalysator van de acties zijn de problemen in de gevangenis van Ittre en een uitspraak van de Raad van State omtrent de behandeling van gedetineerden. De Raad van State besliste immers om een aantal maatregelen tegenover gedetineerden die deelnamen aan een opstand in de gevangenis van Ittre teniet te doen. Maar, in tegenstelling tot wat de pers laat uitschijnen, zijn het niet enkel die problemen die de oorzaak zijn van de stakingen en acties.

Wat dan wel?

Denise: Na het sociaal akkoord van eind december dacht de top van Justitie en gevangeniswezen dat ze op haar twee oren konden slapen, dat alles vlotjes ging verlopen. Niks is minder waar. De tegenstellingen binnen het penitentiair systeem (= gevangenissysteem) blijven aanwezig. Het falen van dit systeem wordt duidelijker. De eerste tekens krijg je onder de gedetineerden en dan onder het personeel.

Zo is er onrust onder de gedetineerden in Merksplas aangezien de maatregelen van de wet-Dupont over de rechten van gedetineerden, een loze hoop gecreëerd hebben op verandering. De gebrekkige opvolging van de dossiers in de gevangenissen en het mondiger worden van de gedetineerden zorgen daar voor moeilijkheden.

De cipiers die vandaag het voortouw nemen bij de acties hebben een breder eisenpakket dan enkel de uitspraak van de Raad van State over de maatregelen tegenover gedetineerden die betrokken waren bij een opstand in de gevangenis van Ittre. De eisen van de bewaarders van Ittre zijn onder andere: een herziening van het statuut, meer opleiding, gratis juridische ondersteuning bij zaken die te maken hebben met het ambt (= werk), bijkomende aanwerving van sociaal assistenten en aankoop van eerste hulpmateriaal.

Op de koop toe zie je in de gevangenis van Ittre een duidelijke breuk tussen de directie van de instelling en het personeel. Dat is een probleem in meerdere instellingen en het verklaart ook waarom het personeel van alle instellingen – over de taalgrens heen – onmiddellijk haar solidariteit heeft getoond.

Wat is de reactie van minister van Justitie Onkelinx?

Denise (lacht): Die zit met het spreekwoordelijke ei. Onkelinx had aan de directeur-generaal van de strafinstellingen gevraagd een vergadering bijeen te roepen in Ittre om de sociale dialoog met het personeel in de gevangenis te behouden. Na drie uur onderhandelingen zit het conflict nog muurvast en eist het personeel de aanwezigheid van een kabinetsmedewerker van Onkelinx. Als die een oplossing zal kunnen bieden is erg betwijfelbaar.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist