Interview met Karim Brikci, delegee ACOD-Brugmann

Eind september vernam het personeel van het Brugmann-ziekenhuis dat de stad Brussel in het kader van een nieuw mobiliteitsplan het betalend parkeren zou invoeren in de straten rond het ziekenhuis. Omdat het ziekenhuis zelf onvoldoende parkeerruimte heeft, moeten veel personeelsleden in de buurt een plaatsje zoeken. Voortaan zouden ze een parkeerkaart van 750 euro per jaar moeten kopen! Het verzet liet niet lang op zich wachten…

Artikel uit de novembereditie van ‘De Linkse Socialist’

Hoe werd de woede georganiseerd?

Karim: “De directie had het personeel niet ingelicht over de wijzigingen. De stilte vanuit die hoek was oorverdovend. Het parkeerprobleem is niet nieuw, er is een gebrek aan plaats in de buurt rond het ziekenhuis en op de eigen parking van het ziekenhuis gelden er strikte privileges. We besloten om in actie te komen.

“Samen met onze collega’s van verschillende werkgevers op de site Horta organiseerden we een personeelsvergadering in gemeenschappelijk vakbondsfront. Er waren maar liefst 400 aanwezigen. Er werd gediscussieerd en we beslisten democratisch over onze eisen: een gratis bewonerskaart, volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en herziening van de criteria voor toegang tot de interne parking. Het ordewoord was duidelijk: wij gaan niet betalen!”

Het gebeurt niet veel dat acties op deze manier worden georganiseerd met personeelsvergaderingen waar het eisenplatform wordt bediscussieerd en gestemd. Hoe zijn jullie zo ver gekomen?

Karim: “Ik hoop eerst en vooral dat deze werkwijze steeds minder uitzonderlijk zal worden. Het is immers enthousiasmerend. Sinds meer dan een jaar organiseren we elk kwartaal een personeelsvergadering om iedereen te informeren en te mobiliseren over diverse thema’s. Er waren ook specifieke vergaderingen voor bepaalde diensten (zoals de schoonmaak). Ik denk dat dit nodig was om geleidelijk aan te bouwen en ervoor te zorgen dat we uiteindelijk kwamen tot personeelsvergaderingen met een erg grote betrokkenheid. We hebben op een maand tijd vier pamfletten gemaakt, een blog opgezet en ook een nieuwsbrief. Op die manier blijven alle personeelsleden op de hoogte en kunnen we de actieve betrokkenheid maximaliseren.”

Wat zijn de voordelen van deze werkwijze?

Karim: “Het zijn de personeelsleden zelf die op een vergadering de beslissingen nemen over zowel de eisen als de wijze waarop de strijd wordt georganiseerd. Het is ook voor iedereen duidelijk dat ieder resultaat van onderhandelingen op zo’n personeelsvergadering moet voorgelegd worden om er te stemmen over onze houding. Dat heeft het vertrouwen tussen het personeel en de syndicale vertegenwoordigers versterkt. Het is ook mogelijk om op deze manier de druk hoog te houden, ook als ze ons willen uitputten.”

Hoe zal het nu verder gaan?

Karim: “De stad Brussel heeft rap ingebonden. De toepassing van het mobiliteitsplan wordt uitgesteld tot 1 januari. De stad hoopt dat ze hiermee tijd kan winnen om ons uiteindelijk toch te laten betalen, zelfs indien het aan een lager tarief is. De personeelsvergadering was echter duidelijk: we willen geen cent betalen. Na eerdere acties volgt er op 8 november een nieuwe actie: “Bezet de parking”. We zullen de interne parking die normaal enkel beschikbaar is voor de directieleden openstellen voor alle personeelsleden.

“Er is ook een groeiende steun voor het idee dat we met alle Brusselse werknemers moeten reageren. Er werd meermaals gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijke actie voor het stadhuis in Brussel. Op 8 november is er ’s avonds een vergadering van de volledige ACOD-werking rond deze problematiek. Wij zullen er voorstellen om onze acties uit te breiden om met alle Brusselse personeelsleden gratis woon-werk verkeer te eisen.”

Is er bij jullie iets voorzien op de Europese actiedag van 14 november?

Karim: “Onze sector zal op 14 november effectief in staking gaan tegen het besparingsbeleid. We zullen onze volgende lokale actiemomenten gebruiken om zoveel mogelijk collega’s te informeren over het besparingsbeleid in Europa, maar ook over wat ons de komende maanden in eigen land te wachten staat. We hopen dat de stakingsoproep uitbreiding kent. Na de aangekondigde sluiting bij Ford Genk wordt het tijd om een echt actieplan op te zetten, 14 november kan daar een stap in zijn.”


Blog van de ACOD-delegatie: cgspacodbrugmann.blogspot.be