100.000 op anti-oorlogsbetoging in Londen

"Neen aan oorlog en kapitalisme, wij strijden voor socialisme". Dat was één van de slogans die we riepen met de 500 jongeren in het anti-kapitalistisch blok op de betoging tegen de bezetting in Irak vorige zaterdag in Londen. We droegen tal van vlaggen en borden mee, riepen slogans en zongen strijdliederen als de Internationale. Bij de tweede verjaardag van het begin van de oorlog in Irak, kwamen meer dan 100.000 betogers naar Londen om er hun oppositie tegen de bloedige oorlog in Irak te tonen. Zes weken voor de algemene verkiezingen zagen velen deze betoging als een kans om aan Blair en New Labour te tonen dat hun leugens over de oorlog niet langer aanvaard worden en dat een einde moet gesteld worden aan de diefstal van hun pensioenen en openbare diensten.

Sarah Sachs-Eldridge

International Socialist Resistance en Socialist Students hadden een sterke interventie voorbereid. Zo hadden we heel wat nieuw materiaal: vlaggen, rode vestjes,… We organiseerden ook teams van kameraden die specifiek verantwoordelijk waren voor de ordedienst, het strijdfonds, de bladverkoop,… In de delegatie waren er korte toespraken tussen de slogans waarbij we handig konden gebruik maken van een draagbare geluidsinstallatie. We wilden er niet enkel voor zorgen dat ons blok dynamisch en luid was, maar ook dat het het meest politieke blok zou zijn.

Zena Awad, nationaal organisator van Socialist Students, was door het verzorgen van de animatie in onze delegatie haar stem reeds kwijt toen we aankwamen op Trafalguar Square. Hierop volgden een aantal korte toespraken. Toby Harris van ISR in Wincester ging in op de rol van het Amerikaans imperialisme, Michael Wainwright van de Socialist Students op de Brunel universiteit had het over de aanvallen op het onderwijs en de rol van Socialist Students; Hierop werden slogans geroepen als "gedaan met aanvallen, gedaan met inschrijvingsgelden, gedaan met afdankingen".

We wilden op de betoging sterk de nadruk leggen op ons socialistisch karakter. We discussieerden met veel jongeren die zichzelf omschreven als anti-kapitalisten. Het verzet tegen de oorlog heeft velen conclusies doen trekken over de noodzaak om komaf te maken met het huidig systeem dat enkel leidt tot oorlog en uitbuiting. De betogers die gedurende de volledige manifestatie met ons meeliepen, toonden achteraf veel interesse om samen campagne te voeren tegen lage lonen, tegen racisme,… Er was ook een grote bereidheid om te discussiëren over onze standpunten en onze partij.

Achter ons spandoek met de slogan "Fight for your future" liepen tal van leden en sympathisanten mee vanuit de universiteiten en scholen uit heel het land. Er waren ook heel wat jonge werkenden die allemaal samen op een erg dynamische manier onze ideeën verdedigden. Tijdens de betoging overtuigden we een aantal jongeren van het feit dat het kapitalistisch systeem moet vervangen worden door een geplande socialistische economie gericht op de behoeften van de bevolking. Onze interventie toonde aan dat jongeren steeds meer bereid zijn om op een erg actieve manier hun socialistische ideeën te verdedigen.

Heel wat leden van ISR en Socialist Students zijn ook lid van de Socialist Party en het CWI. Als onderdeel van een internationale organisatie konden we gebruik maken van ervaringen van onze zusterorganisaties in heel de wereld. Onze rode vestjes kwamen vanuit België en onze Braziliaanse kameraden inspireerden ons om een groot aantal rode vlaggen te maken.

Delen: Printen: