Op maandag 22 oktober ging het personeel van Bpost in Woluwe in staking. Elders waren er verspreid ook diverse acties. De aanleiding was een nieuwe maatregel in het kader van de georoute waardoor in Woluwe maar liefst 8 rondes zouden verdwijnen, het ging om 20% van het totaal.

De aanhoudende besparingsplannen hebben het aantal personeelsleden al zwaar naar beneden gehaald. De arbeidsvoorwaarden van de postbodes liggen al jarenlang onder vuur, facteurs in vaste dienst worden stilaan een minderheid.

De stakingsactie in Woluwe leverde resultaat op. Na drie dagen staken waren er onderhandelingen waarbij de directie terugkwam op het plan om 8 jobs te schrappen. Het behoud van alle rondes wordt gegarandeerd. De vastberaden stakingsactie gedurende drie dagen speelde een belangrijke rol in het bekomen van dat resultaat. Ook was het belangrijk dat er solidariteit kwam van de bureaus in Elsene en Laken.

Het is mogelijk om overwinningen te behalen. Daartoe moet de basis in elk bureau en elke depot worden georganiseerd en zijn er ook discussies nodig over hoe we deze strijd in handen kunnen nemen. De directie van Bpost is bijzonder ver kunnen gaan in het opleggen van besparingen omdat het verzet zich steeds beperkte tot één bureau of één regio. Gezamenlijke strijd op basis van een democratisch opgemaakt en bediscussieerd actieplan kan die neerwaartse spiraal doorbreken en ombuigen.