LSP heeft samen met de Humanistische Partij en CAP-Brussel een collectief van progressieven, syndicalisten en militanten een alliantie opgezet en onder de naam ‘Gauches Communes’ lijsten ingediend in Sint-Gillis, Jette, Elsene en Anderlecht. In Sint-Gillis behaalden we 639 stemmen, dat waren er 108 te weinig voor een zetel in de gemeenteraad als gevolg van het niet-proportionele stelsel dat de gevestigde partijen bevoordeelt. Maar deze zetel is slechts een kwestie van uitstel. We zeggen alvast: 639 keer bedankt.

Door Boris Malarme

Van waar komen we in Sint-Gillis? In 2006 kwam LSP met een eigen lijst op en haalden we 175 stemmen of 0,98%. In 2010 namen we deel aan het Front des Gauches dat in de gemeente 365 stemmen haalde of 2,34%. Met 639 stemmen of 3,65% in 2012 slaagden we er samen met anderen in om de grootste electorale vooruitgang sinds 2006 te realiseren, net meer dan de PVDA/PTB en Ecolo.

Anja Deschoemacker wordt een publieke figuur van links in Sint-Gillis. Met 175 voorkeurstemmen haalt Anja een opvallende score, ze haalt meer voorkeurstemmen dan de lijsttrekkers van FDF (Fatoumata Sidibe, goed voor 162 stemmen) en PVDA (Benjamin Pestiau, 150 stemmen). Ze haalt er zelfs meer dan een verkozene van de liberale MR (172 stemmen). Dit resultaat geeft aan dat Anja door haar betrokkenheid bij het verzet tegen het asociale beleid in de gemeente en in Brussel een groot vertrouwen heeft gewonnen. Ze voerde mee campagne om niet opgezadeld te worden met de schulden van het Dexia-fiasco, tegen de verhoging van de energieprijzen, tegen de verhoging van de prijzen voor openbaar vervoer, ze was mee betrokken in de strijd voor vrouwenrechten, tegen racisme, tegen het communautaire opbod en was steeds aan de zijde van strijdbare syndicalisten terug te vinden.

Linkse verkozenen waren mogelijk…

Er is een reële kans gemist in Sint-Gillis. Gauches Communes kwam slechts 108 stemmen tekort om een zetel te behalen. Als het Front des Gauches na haar eerbare resultaat van 2010 haar dynamiek had voortgezet, als alle partners van dat front hadden ingestemd met een gezamenlijke verkiezingsdeelname van het Front des Gauches, dan was er wellicht wel een verkozene geweest in Sint-Gillis. Die verkozene had de bevolking kunnen informeren over de besparingsmaatregelen, een stem geven aan de sociale bewegingen en we zouden over een zichtbaar mobilisatiemiddel beschikken om de bevolking in actie te brengen tegen iedere poging om hen te laten opdraaien voor de crisis. Een dergelijke verkozene zou zorgvuldig rekening moeten houden met de diverse gevoeligheden binnen het Front en zou een toekomstige samenwerking met de PVDA gemakkelijk gemaakt hebben en dit op basis van respect voor de bestaande diversiteit.

Met 3,8% voor PVDA en 3,7% voor Gauches Communes, haalt de radicale linkerzijde in Sint-Gillis bijna 7,5% van de stemmen en het beste resultaat in de hele Brusselse regio. Toch was er geen verkozene. Wij stelden een kartel voor aan PVDA, dat had zowel PVDA als Gauches Communes een verkozene opgeleverd en het had kunnen leiden tot een samenwerking tussen verschillende linkse stromingen.

De resultaten van Gauches Communes in Sint-Gillis tonen de groeiende druk voor een links front in België, een brede politieke uitdrukking voor de arbeiders en hun gezinnen die iedereen verenigt die zich wil verzetten tegen het besparingsbeleid en die democratisch werkt met respect voor de verschillende stromingen die aan het front deelnemen.

Programma van radicale maatschappijverandering

Hoeveel keren hebben we onze politieke tegenstanders de kiezers niet horen zeggen dat ons programma niet realistisch zou zijn. Ter linkerzijde stellen sommigen dat we het programma wat moeten afzwakken om successen te behalen en is er zelfs druk om ons te profileren als een zoveelste gevestigde partij.

Met Gauches Communes hebben we strijdbare kandidaten opgesteld en een campagne gevoerd om het verzet tegen het besparingsbeleid op alle niveaus te versterken. We verdeelden tijdens de verkiezingscampagne zelfs 20.000 pamfletten in de wijk om uit te leggen waarom het belangrijk was om deel te nemen aan de ABVV-betoging van 14 september.

Gauches Communes heeft een programma uitgewerkt dat vertrekt van de behoeften van de bevolking en verdedigde een radicaal plan van publieke investeringen om 3.000 sociale woningen, 35 publieke crèches en 4 scholen te bouwen in Sint-Gillis. Dat zou tegelijk de huurprijzen doen dalen en duizenden degelijke jobs creëren. We hebben uitgelegd dat we moeten strijden om de middelen te zoeken bij de 1% superrijken door de banken en de sleutelsectoren van de economie te nationaliseren. We riepen ook op om een Links Front in België op te zetten om de krachten links van de PS en Ecolo te verenigen om samen te bouwen aan een samenleving die niet gebaseerd is op winsthonger en hebzucht maar op het bevredigen van de behoeften van de bevolking.

In de andere gemeenten waar we opkwamen, haalden we eveneens eerbare resultaten: 1,4% in Elsene, 1,27% in Jette en 0,62% in Anderlecht. We namen ook deel aan de lijst Gauche (een initiatief van de PC) in Etterbeek, deze lijst haalde 2,45%.