Home / Jongeren / Massale arrestaties in Brussel bij betoging tegen bankiersbanket

Massale arrestaties in Brussel bij betoging tegen bankiersbanket

Enkele honderden mensen gaven gehoor aan de oproep om donderdagavond te betogen naar aanleiding van een banket van een van de belangrijkste Europese industriële lobby’s. Het ging om een bijeenkomst van de ‘Friends of Europe’ waarop tal van politieke vertegenwoordigers waren uitgenodigd alsook de top van de financiële wereld (Soros, Davignon, Barroso, Van Rompuy,…)

Verklaring door Nicolas Menoux (2de plaats op de lijst van Gauches Communes in Sint Gillis) en Paul Murphy (Europarlementslid voor de Socialist Party, Ierland)

Ter hoogte van de Naamse poort ging de politie over tot meer dan 100 administratieve arrestaties. Daarmee wilde de politie verhinderen dat de actievoerders hun betoging zouden verderzetten. Het is opmerkelijk dat burgemeester Thielemans en de gevestigde Brusselse politici niet aarzelden om bevel te geven tot een dergelijk ondemocratisch politie-optreden. Onder de betogers waren er heel wat jongeren, syndicalisten, delegees,… Het is niet duidelijk hoe lang de gearresteerden zullen vast zitten.

We zagen met welk bruut geweld de machthebbers probeerden om iedere vorm van oppositie, hoe vreedzaam die ook was, de kop in te drukken. De politici en hun politie traden op als een militie ten dienste van de 1% rijksten die ondertussen in alle luxe konden schransen. Zij leggen ons besparingen op terwijl ze zichzelf vol vreten. En wij hebben niet eens het recht om daartegen te betogen zonder op buitensporige repressie te botsen.

We moeten eens te meer vaststellen dat Thielemans niet aarzelt om de politie in te zetten om een sociale beweging tegen onrechtvaardigheid te onderdrukken terwijl zijn eigen partij het besparingsbeleid organiseert waarmee de meerderheid van de bevolking wordt geraakt, de crisis wordt versterkt, de werkloosheid toeneemt net zoals de armoede onder jongeren, werkenden en hun gezinnen.

We verzetten ons ten stelligste tegen deze methoden. We roepen op tot solidariteit met de opgepakte betogers en moedigen elk initiatief van strijd en verzet tegen het besparingsbeleid aan. We moeten ons verzetten tegen de 1% rijksten en opkomen voor een solidaire samenleving waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een handvol rijken.

Leave a Reply