Home / Belgische politiek / Lokaal - Brussel / Brussel. Debat over huisvesting. Anja Deschoemacker versus burgemeesters, schepenen en staatssecretaris van traditionele partijen

Brussel. Debat over huisvesting. Anja Deschoemacker versus burgemeesters, schepenen en staatssecretaris van traditionele partijen

Dinsdagavond hadden de Huurdersbond, het ABVV, Habiter Bruxelles en het ACV-ACW. “Wat zullen ze voor huisvesting doen als ze verkozen zijn?”, vroeg de affiche. In eerste instantie waren enkel de gevestigde partijen uitgenodigd. Maar nadat Gauches Communes de organisatoren contacteerde, werd het panel uitgebreid. Gauches Communes voert een opmerkelijke campagne in Jette, Anderlecht, Elsene en vooral in Sint-Gillis. De lijsttrekker uit Sint-Gillis, Anja Deschoemacker, werd eveneens als spreker uitgenodigd.

Verslag door Eric, foto’s door Fred

Anja stond in het debat tegenover de huisvestingsspecialisten van de gevestigde partijen. Het ging om drie burgemeesters: Vincent de wolf (Etterbeek, MR), Hervé Doyen (Jette, CDH) en Didier Gosuin (Oudergem, FDF). Daarnaast nog een schepen: Françoise Dupuis (Ukkel, PS, tevens voorzitster van het Brussels Parlement). En tenslotte staatssecretaris van het Brusselse Gewest voor huisvesting Christos Doulkeridis (Elsene, Ecolo).

Gelukkig dat Anja in het debat zat waardoor er een echte discussie was. Alle experten van de gevestigde partijen waren het immers eens over de essentie van de zaak: er is al goed gewerkt, we kunnen er niets aan doen, het is goed dat er een wet tegen speculanten is maar de wet kan niet worden toegepast, een specifieke maatregel volstaat niet want er moet een mengeling van alles komen. Er waren enkele meningsverschillen die meer voor de show dienden dan over inhoud gingen. Alle gevestigde politici probeerden de gevolgen van hun beleid weg te moffelen in een technisch debat dat zich beperkt tot beheer zonder enige politieke inhoud. Anja stelde dat er ondanks alle beloften bij vorige verkiezingscampagnes geen toename maar een afname is van het aantal sociale woningen.

Ze verzette zich ook tegen het feit dat er steeds meer wordt gesproken over publieke huisvesting in plaats van sociale huisvesting. Dat betekent dat er effectief woningen worden gebouwd, niet om aan de sociale problemen van bewoners tegemoet te komen maar wel om hen te vervangen door andere inwoners met een hoger inkomen. Op dat punt werd Anja bijgetreden door Dirk De Block van de PVDA in Molenbeek. Dirk zat niet in het panel, maar kreeg op het einde van het debat spreekrecht nadat Gauches Communes de weg had vrijgemaakt om ook niet-gevestigde partijen in het debat toe te laten. Dat geeft aan wat de mogelijkheden zouden zijn bij echte linkse samenwerking.

Anja slaagde er in om het debat te richten op de kwestie van de middelen. Ze dwong de gevestigde partijen om toe te geven dat ze niet in staat zijn om het hoofd te bieden aan de huisvestingscrisis en meer algemeen de sociale kwestie. Dirk had de verdienste om te pleiten voor een herverdeling ten voordele van de minst begoede lagen. Anja had de moed om uit te leggen dat de gemeenten alle mogelijke bevoegdheden, en dat zijn er wel wat, moeten aanwenden maar tegelijk ook moeten bouwen aan een beweging van verzet die verder gaat dan de gemeenten om de nodige middelen te gaan zoeken bij de banken en speculanten door de nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie. De bijdrage van Anja werd algemeen geapprecieerd door de ruim 50 aanwezigen. Een tiental van de aanwezigen trok naar huis met onze krant en nog vele anderen met onze pamfletten.

Leave a Reply