Voedingssector in actie. Breek de loonnorm van 4,5%!

Sinds maandag zijn er stakingsacties in de voedingssector naar aanleiding van de sectorale onderhandelingen voor de CAO in de voeding voor 2005-2006. Dit is de derde stakingsdag in de sector. Maandag is het begonnen met Coca-Cola, Inza en Rombouts. Dinsdag was Kraft Foods aan de beurt en vandaag is het Inbev. Dit zijn de grote bedrijven in de sector die ook heel wat te zeggen hebben binnen FEVIA (de werkgeversfederatie van de voeding). We hebben een gesprek met Marc Deruyter, afgevaardigde van ABVV in Inbev Leuven.

Luc Wendelen

Waarom deze staking?

Wij eisen dat de loonnorm van 4,5% in de sector als een minimum wordt toegepast, zodat er bij onderhandelingen op bedrijfsniveau meer kan worden bekomen. FEVIA stelde eerst 4,1% voor en bij een volgende onderhandeling een maximum van 4,5%. Wat helemaal schandalig is, is dat FEVIA voorstelt om de loonsverhoging niet aan de arbeiders te geven die minder dan 3 jaar anciënniteit hebben! Dat kan voor ons niet!

FEVIA wil ook dat de 2e pensioenspijler (die 0,5% bedraagt) binnen die 4,5% valt, net als de 1e pensioenspijler (die ook 0,5% bedraagt). Wij eisen dat die 2e pensioenspijler hierbuiten valt en er dus bovenop komt.

Andere eisen zijn het behoud van brugpensioen (in Inbev op 55 jaar, na 38 jaar dienst) en de verbetering van de regeling voor tijdskrediet in de sector. Volgens de regering is dit niet rendabel en wil deze regeling afbouwen, daarom voorziet ze dan ook minder geld voor tijdskrediet.

Wat voor ons ook enorm belangrijk is, is de betere bescherming van de syndicale afgevaardigden. Een probleem dat wij bijvoorbeeld hebben is dat wanneer een afdeling wordt uitbesteed, de afgevaardigde zijn mandaat verliest en dan natuurlijk ook zijn bescherming. Hij werkt dan nog wel in het bedrijf op een andere afdeling, maar is heel kwetsbaar.

Tenslotte eisen wij ook een bijkomende vorming voor de syndicale afvaardiging en een maximale verhoging van de syndicale premie.

We zien dat de grote bedrijven in de voedingssector enorm veel winst maken, dit terwijl FEVIA geen geld ziet voor een broodnodige loonsverhoging. Inbev bijvoorbeeld maakte in 2004 719 miljoen € winst, een verhoging met 42,3% t.o.v. 2003. Hoe wordt dat bij jullie onthaald?

Sterker nog, bij Inbev hebben de arbeiders de vorige 5 jaar een effectieve loonsverhoging van 1,18% gehad, terwijl de leden van de Raad van Bestuur in diezelfde 5 jaar 30% meer zijn gaan verdienen. Vorig jaar nog heeft de Raad van Bestuur zichzelf voor 200.000€ loonsverhoging gegeven! Vandaag krijgt de Raad van Bestuur 16,5 miljoen € te verdelen door amper 9 mensen! En dit terwijl wij, als het van hen afhangt, nog niet eens 4,5% loonsverhoging krijgen.

Hoe verloopt de staking tot nu toe bij Inbev?

Hier in Leuven ligt de productie volledig plat. De bedienden staken spijtig genoeg voorlopig niet mee, er zijn vandaag onderhandelingen rond de “outsourcing” van de IT-afdeling. De productie ligt dan wel plat, maar tegenover het pikket kunnen de werknemers zich gaan registreren als werkwillige. Ze krijgen dan een dag verlof en hun volledige loon, terwijl wanneer je staakt er uiteraard alleen maar een stakingspremie is. 90% van de werknemers zou zich als werkwillig zijn gaan opgeven, dit zal bij volgende acties ongetwijfeld tegen ons worden gebruikt. Ze zullen kunnen zeggen dat 90% niet bereid was om mee te staken. Hier zal nog heel wat over gediscussieerd worden in het bedrijf. In Inbev Hoegaarden is er geen af- of aanvoer, maar er wordt wel gewerkt in de afvullerij. Vanuit Hoegaarden is er een delegatie naar hier gekomen. Ook in Jupile ligt de productie stil.

Hoe is de sfeer op de werkvloer?

We hebben vorige week een aantal personeelsvergaderingen gedaan waar we ongeveer een 200 arbeiders mee hebben bereikt (van de 570, met de depots bijgerekend). Daarnaast hebben we ook fiches van 4 bladzijden uitgedeeld aan alle personeelsleden met een uitgebreide uitleg rond de actie en onze eisen.

De personeelsleden zijn wel akkoord met onze eisen, maar hier en daar hoor je toch de vraag opkomen waarom het nu net Inbev is waar moet gestaakt worden. Ik denk dan ook dat het goed is, moest er een algemene staking van de gehele sector zijn. Dit zou de solidariteit bevorderen.

Wij vonden het natuurlijk ook enorm spijtig dat de ACV-militanten bij Inbev beslist hebben om niet me te staken en hun top te volgen.

Komen er nog verdere acties?

Ja, deze morgen zijn er nieuwe onderhandelingen geweest. Die zijn echter afgesprongen, maar hadden ze positief geweest, dan waren we om 10u gestopt met de actie. Nu is het afwachten wat we nog gaan doen. Er zal een verzoeningscommissie worden samengesteld, maar wij zullen alleszins samenkomen op een militantenconcentratie vrijdag in Blankenberge om verder te bespreken wat we gaan doen. Er is o.a. al het idee om naar de hoofdzetel van FEVIA te trekken. Alleszins, wat positief is, is dat het ACV het voorstel van FEVIA ook heeft verworpen en zich zal aansluiten bij onze acties.

Hoe zit het met die onderhandelingen bij de bedienden rond de uitbesteding van de IT-afdeling?

De IT-afdeling van Inbev wordt uitbesteed. Wereldwijd betekent dat 270 mensen binnenkort zullen worden ontslagen bij Inbev en bij “waarschijnlijk” IBM zullen gaan werken. Voor Leuven betekent dit dat ongeveer 50 personeelsleden een deel van haar verworven rechten zullen verliezen. Vandaag zijn de onderhandelingen hierover bezig, maar als die mislukken, wat heel waarschijnlijk is, zal er een stakingsaanzegging worden gedaan.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist