Hypocrisie… Asocialen van het Vlaams Belang ontdekken de Jongerenmars

Enkele dagen voor de Jongerenmars voor Werk is deze actie ook "ontdekt" door de Vlaams Belang Jongeren. Die schreven een e-mail naar de organisatoren met de vraag om te mogen deelnemen aan de Jongerenmars. Of de eerder geplande andere nationale activiteit van de VBJ hierdoor plots niet zou plaatsvinden, is onduidelijk. Wat alleszins duidelijk is, is dat het gaat om een flauw maneuver waar de hypocrisie van afdruipt.

Geert Cool

VBJ-voorzitter Verreyt schreef onder meer: "Het aantal jongeren dat naar het OCMW stapt met de aanvraag tot een leefloon is aanzienlijk gestegen. Van de 200 000 beloofde jobs kwam ook al niet veel in huis, wel integendeel. De oorzaken zijn uiteenlopend en zijn vaak een combinatie van verschillende factoren. Ook wij zijn ervan overtuigd dat met een beter/ander overheidsbeleid jongerenwerkloosheid daadwerkelijk kan worden aangepakt. De werkloosheid bij jongeren ligt de Vlaams Belang Jongeren, als jongerenorganisatie van de grootste arbeiderspartij van het land, nauw aan het hart."

De jongerenwerkloosheid is al enige tijd een thema dat aan bod komt in materiaal van het Vlaams Belang. Onder haar vroegere naam schreef de partij bijvoorbeeld: "De sociale zekerheid is een paradijs voor gespecialiseerde beroepsprofiteurs. (…) Het OCMW is een bron van bestaan voor gemakzuchtigen, werkschuwen, vreemdelingen en politieke vluchtelingen.” (Vlaams Blok sociaal-economisch programma, 1989)

Of nog: “De Vlaming die tijdelijk in een noodsituatie verkeert, kan rekenen op een solidaire gemeenschap. Wat meteen degenen uitsluit die deze tijdelijkheid willen vervangen door een tijdloze nesteling in het circuit van sociale hulpverlening… De vrager wordt voor zijn financiële verantwoordelijkheid geplaatst door de tijdelijkheid van elke vergoeding indien ontwil tot zelf verdienen kan worden aangetoond… Het is immers onbillijk dat enig profitariaat zich tijdloos in het systeem kan nestelen… De eerste drie maanden ontvangt een werkloze 75% van zijn laatst verdiende loon. Nadien vermindert dat elke maand met 5%. Tot de bodem is bereikt.” (Vlaams Blok werkgroeptekst OCMW 1993)

Het Vlaams Blok heeft zich steeds voorstander getoond van een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Dat soort maatregelen vormt net de aanleiding voor de Jongerenmars voor Werk. Het verzet tegen de jacht op de werklozen moet volgens ons ook gericht zijn tegen diegenen die een dergelijk beleid ondersteunen of goedpraten. Vandaar hebben wij ons altijd verzet tegen de deelname van de jongerenorganisaties van de traditionele partijen. Uiteraard verzetten we ons evenzeer tegen deelname van een repressievere versie van hetzelfde asociale beleid.

Bovendien menen wij dat het Vlaams Belang absoluut geen arbeiderspartij is. Het is niet omdat heel wat arbeiders bij gebrek aan enig alternatief voor het VB stemmen, dat deze ook daadwerkelijk de belangen van de arbeiders en hun gezinnen zou verdedigen. De standpunten over de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd of het bestempelen van werklozen als "beroepsprofiteurs" zijn daar maar enkele voorbeelden van. Voor ons is een partij pas een arbeiderspartij als deze partij aan de kant van de arbeiders staat. Met het VB is dat niet het geval.

Tenslotte stellen we met enig leedvermaak vast dat de Vlaams Blok Jongeren blijkbaar wel erg wanhopig zijn om zich een imago van "normale" organisatie aan te meten. Daartoe zijn ze nu zelfs al bereid om samen met het anders in die kringen niet bepaald geliefde FDF (Front des Francophones) mee op te stappen… In andere omstandigheden zou hier gesproken worden over een kaakslag voor Vlaanderen. Wat zou het standpunt van de nationale VB-leiding zijn over dit maneuver van haar jongerenvoorzitter om tot een samenwerking te komen met radicaal-links, traditionele partijen en Franstalige nationalisten?

Namens het Jongerenmarscomité wordt in de loop van vandaag een negatief antwoord opgemaakt naar aanleiding van de vraag van het VB om te mogen deelnemen. Dat het fout was om de traditionele partijen toe te laten tot een betoging tegen het neo-liberaal beleid van de regering, bleek ook in deze discussie. De NVA was er als de kippen bij om te melden dat het geen bezwaren heeft tegen een VB-deelname…

Wij roepen alvast op om van de Jongerenmars een strijdbare optocht te maken met een duidelijk politiek programma dat ingaat tegen het beleid waar ook de traditionele partijen voor staan:

> Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen!

> Geen onzekere, tijdelijke klusjes, maar een echte job aan een degelijk loon!

> 32-urenweek zonder loonsverlies en met compenserende aanwervingen!

> Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Delen: Printen: