Nederland: actie tegen racisme in Den Bosch

Afgelopen zaterdag 12 maart was er een demonstratie tegen racisme in ’s-Hertogenbosch. De demonstratie vond plaats onder het motto: “Hart tegen verharding: voor een kleurrijk Brabant”. Offensief was een van de organisatoren van deze demonstratie, maar onze inbreng was duidelijk een accentuering van het verband tussen racisme en bezuinigingen, wat ook tot uitdrukking kwam in de toespraak van ondergetekende tijdens de manifestatie.

Bas de Ruiter

Tijdens diezelfde manifestatie sprak ook Anja Meulenbelt van de Socialistische Partij over de historische achtergronden van de aanwezigheid van migranten in ons land, de economische redenen voor deze migratie die door de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld veroorzaakt worden, racisme en de strijd daartegen en haalde zij hard uit naar het absurde volksnationalisme, aangezien het zogenaamde ‘Nederlandse volk’ bestaat uit diverse volkeren die voor het ontstaan van het huidige Nederland al hiernaartoe zijn gekomen.

Het motto dat het comité uiteindelijk aan de demonstratie heeft verbonden, waarin niet duidelijk een verband werd gelegd met het neoliberale bezuinigingsbeleid van het kabinet Balkenende-2, heeft Offensief en de kameraden van onze Belgische zusterorganisatie LSP-MAS er niet van weerhouden om tijdens haar interventie dit verband wel te leggen.

Dit blijkt wel uit de leuzen die te horen waren vanuit het blok van Offensief tegen racisme en bezuinigingen. Veel gehoorde leuzen waren: “Bezuinigingen: nee, werkloosheid: nee, armoede: nee, racisme: nee. Wij vechten, wij vechten, wij vechten voor iets beters!” (in diverse variaties) en “People, not profit: smash capitalism!”. Bovendien bleek ook uit ons veelgekleurde spandoek dat in onze visie kapitalisme en racisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Malcolm X. zei het al: “You can’t have capitalism without racism!”

De demonstratie was in politiek opzicht succesvol. Weliswaar bleef de aanwezige hoeveelheid mensen beperkt tot circa 35 personen, de sfeer tijdens de demonstratie was enorm strijdvol. Gelet op onze succesvolle bladverkoop en het ophalen van een aantal veelbelovende contacten die de strijd tegen racisme en bezuinigingen met ons willen voeren, is er een groeiende behoefte aan een wereldwijd socialistisch alternatief op het kapitalisme, zodat daadwerkelijk een einde kan worden gemaakt aan racisme.

Na afloop van de demonstratie riep een Belgische kameraad van ons op voor de verdergaande strijd tegen racisme en kapitalisme. De aandacht werd door hem ook gevestigd op de openbare bijeenkomst van Offensief tegen racisme en bezuinigingen in Den Bosch op woensdag 16 maart aanstaande om 16 uur in café Terminus.

Delen: Printen: