Bolkestein-richtlijn. Stop de liberale aanval op onze rechten!

Op zaterdag 19 maart vindt ook de betoging van het Europees Vakverbond (EVV) tegen de beruchte richtlijn-Bolkestein plaats. Uit heel Europa zullen syndicale delegaties en militanten hun stem laten horen tegen de brutale aanval op onze sociale rechten.

Peter Delsing

Wat houdt de richtlijn van de Nederlandse ultraliberaal en lid van de Europese Commissie Bolkestein in? Bedoeling is om zogenaamde hinderpalen voor de handel in diensten in Europa weg te nemen. In de realiteit gaat het om een extremistisch voorstel dat toelaat dat de laagste sociale, veiligheids- en milieuregels de norm worden. De door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn zou het bijvoorbeeld mogelijk maken dat een in Polen gevestigd bouwbedrijf bouwvakkers in België aan de lonen en arbeidscondities van Polen laat werken. Hetzelfde geldt voor uitzendbureaus, schoonmaakdiensten, diensten door lokale overheden, zelfs ons onderwijs en onze gezondheidszorg zijn in gevaar.

Regeringen zouden niet meer in staat zijn om bepaalde minimum- of maximumtarieven voor geneesmiddelen te gebruiken, of minimumnormen op te leggen voor het personeelskader in ziekenhuizen en rusthuizen. De markt zou verder binnendringen en haar dictatuur van de winst opleggen in levensbelangrijke sectoren als de gezondheidszorg.

De richtlijn-Bolkestijn is dus een regelrechte aanslag op de lonen en sociale zekerheid in de Europese landen, voor zover die nog niet waren uitgekleed door de politiek van opeenvolgende neoliberale regeringen.

Een “sociaal Europa” op kapitalistische basis?

Het is een goede zaak dat het EVV op straat komt om tegen deze sociale dumping te protesteren. De vraag is echter op welk politiek programma we een alternatief van de arbeidersbeweging moeten baseren. De Europese vakbondsleiders koesteren jammer genoeg nog steeds illusies in de mogelijkheid van een “sociaal Europa”, gebaseerd op een sociaal gecorrigeerde vrije markt.

Die vrije markt is de laatste 25 jaar echter minder en minder sociaal geworden. Niet omdat de politici “toevallig” een verkeerd beleid voeren, maar door de overproductiecrisis van het kapitalistische systeem. Die crisis is op basis van het huidige systeem onoplosbaar.

Onder de vlag van de agenda van Lissa-bon wil deze Europese Unie van de bazen Europa tegen 2010 “competitiever” maken. Dat betekent in de praktijk: creatie van nepjobs, lage lonen, langer werken, privatiseringen en ondermijning van de sociale zekerheid. De richtlijn-Bolkestijn is gewoon de radicale verderzetting van een asociale politiek die al jarenlang door de EU en de nationale regeringen wordt gevoerd.

Weg met de neoliberale EU-Grondwet!

De belangrijke Franse vakbond CGT, met 700.000 leden, voerde recent de discussie over de EU-Grondwet. Die Grondwet is een uit gebakken lucht bestaande kers op een voor de arbeiders wel erg zure en asociale taart van privatiseringen en afschaffing van sociale regels. Bernard Thibaut en de leiding van de CGT wilden zich eerst onthouden van een stemoproep rond de Grondwet. Ze werden echter teruggefloten door de nationale afgevaardigden, die met 81 tegen stemden, tegenover 18 voor met 17 onthoudingen.

De revolte tegen dit kapitalistische Europa groeit aan de basis. Met de LSP en onze internationale socialistische organisatie, het CWI, staan we in verschillende landen met onze militanten in de voorste rangen van het verzet op de werkvloer. Leer onze ideeën kennen, sluit aan en vecht mee voor een socialistisch alternatief!

Delen: Printen: