Voedingssector: werknemers eisen hun deel van de koek

Deze week wordt door het ABVV gestaakt in de voedingssector. Vandaag is dat onder meer het geval bij Coca-Cola, komende dagen volgen brouwerij InBev (het vroegere Interbrew) en KraftFoods. Aanleiding zijn de sectoriele onderhandelingen die al enkele weken aan de gang zijn.

Frederik De Groeve

Daarin stelt Fevia (de werkgeversfederatie in voedingsnijverheid) voor om maximaal 4,1% loonsverhoging toe te staan. Rekening houdende met de indexstijging, de inflatie en de productiviteitsstijging betekent dit een daling van het reële loon! Verder zouden de minimumlonen van arbeiders met minder dan 3 jaar anciënniteit niet mogen meestijgen en in ondernemingen zonder bedrijfs-CAO zouden de lonen enkel stijgen met de index.

Deze schaamteloze aanvallen op de werknemers staan in schril contrast met de megawinsten die bedrijven zoals Coca-Cola binnensleepten de voorbije jaren. We spraken met enkele stakende arbeiders aan het piket van de Cola-bottelarij te Zwijnaarde.

“2003 was een ‘monsterjaar’ voor Coca-Cola, maar ook in 2004 werd er massaal veel winst gemaakt. De productiviteit steeg op 2 jaar tijd met 5 à 10 %. Het zijn net die grote bedrijven die de plak zwaaien bij Fevia.” Het ABVV eist dan ook een indicatieve loonstijging van 4,5 %. Dit zou gaan om een minimum, waarbij dan per bedrijf nog extra’s kunnen onderhandeld worden. Ook de uitbouw van een tweede pensioenspijler, het behoud van het brugpensioen en een verbetering van het tijdskrediet behoren tot de eisen van de werknemers. “Wij zijn niet tegen een verhoging van de activiteitsgraad, in tegendeel! Maar dan moet men in de eerste plaats werk geven aan diegenen die er vandaag geen hebben in plaats van ons langer te doen werken.”

De ACV-top roept niet op tot staking, wat niet in goede aarde valt bij de werknemers. De leden en militanten ondersteunen de staking wel. Dit zorgt voor een groeiend wantrouwen tegenover de vakbondstop. Indien de acties verdergaan zal het ACV hopelijk de strijd mee ondersteunen. Stilaan zouden ze toch moeten inzien dat enkel strijd loont en dat je moet vechten als je een leefbare toekomst wil. We wensen de werknemers in de voedingsindustrie veel succes toe de komende dagen/weken in hun gevecht met de patroons.

Delen: Printen: