De Post wil 600 kantoren sluiten tegen 2009

De Post is naarstig op zoek naar een ‘partner’ om zich voor te bereiden op de privatisering en wil geen tijd verliezen om de bruid aantrekkelijk te maken voor de privé-partner, niet voor het personeel en de gebruikers van de openbare dienst.

Model 9, Discussie en informatie voor de werknemers van De Post

Slechts 2 à 3 % van de 1309 postkantoren zou rendabel zijn en meer dan 75 % verlieslatend. De directie gebruikt deze cijfers om de sluiting van 500 à 600 kantoren tegen 2009 te verantwoorden. De kantoren waar slechts één bediende werkt, komen eerst aan de beurt. Zo zijn er 418 waarvan de helft slechts 30 uren per week open is. In een nota uit 1997 garandeerde De Post nog dat elke Belg toegang moest hebben tot een postkantoor binnen een straal van 5 km rond de woonplaats.

Vande Lanotte wil het bestaan van 1300 ‘verkoopspunten’ behouden. Deze zullen de basisproducten aanbieden (postzegels, postkaarten, mutapost, aangetekende zendingen,…) die eigenlijk het belangrijkste deel van de dienstverlening uitmaken. Omdat deze te weinig winst opleveren wil men de verkoop ervan uitbesteden aan PostPoints in boekenwinkels, grootwarenhuizen, NMBS-loketten,…. De Post wil dit jaar 50 nieuwe PostPoints creëren. Tegen 2006 moeten dat er 130 worden. Door het sluiten van honderden postkantoren zullen ook honderden vaste jobs verloren gaan. De dienstverlening naar de bevolking toe zal hier sterk onder lijden.

Voor het behoud van alle postkantoren met de bijbehorende jobs en voor het in stand houden van een volwaardige dienstverlening aan de bevolking

Verhoogde druk op de loketbedienden

De bedienden zullen zich meer en meer moeten omvormen tot ‘commerciële agenten’. Het gaat er om bankproducten, die meer opbrengen dan de gewone producten van De Post, die op een agressieve manier moeten worden verkocht. De Bank van De Post is een gemeenschappelijk filiaal van De Post en de Fortis-groep en wil de verkoop van financiële producten sterk promoten. Iedereen die zich aanbiedt aan een loket moet gevraagd worden om een rekening te openen of een verzekering af te sluiten.

De klanten met een goed gespijsde bankrekening worden geïnventariseerd en bestookt met ‘gerichte’ reclame voor nieuwe financiële producten. Met Poststation is het mogelijk om de verkoopsprestaties van alle loketbedienden te vergelijken. De Post wil van de loketbedienden in feite goedkope en flexibele werkkrachten maken.

CAO 2004: personeel bedrogen

Het invoeren van een 36-uren week betekent het behoud van 1500 jobs en omgerekend in verlofdagen ongeveer 13 verlofdagen per jaar. Dit in tegenstelling tot het mager resultaat van de onderhandelingen na de nationale staking van 10 november: drie extra verlofdagen per jaar terwijl er in totaal nog 10 miljoen uren aan rust en verlof moet toegekend of uitbetaald worden.De werkdruk is sinds de invoering van georoute in de postkantoren enorm gestegen. De mogelijkheid om met brugpensioen te gaan om 57 wordt slechts gegarandeerd tot eind 2005. Voor de generatie die beginnen werken is op 14 of 15 jaar is dit een zware slag.

De contractuelen met een contract van onbepaalde duur blijven nog steeds in de kou staan. De Post wil de herstructureringen doorvoeren zonder naakte ontslagen maar hoe noem je het niet verlengen van een tijdelijk contract zonder specifieke reden ? Naast het massaal gebruik van contracten van bepaalde duur worden ook meer en meer interim-arbeiders deeltijds aan het werk gesteld en dat met contracten die per week verlengd worden.

Het (zeer vage) eisendossier van de vakbonden voor 2005-2006 spreekt enkel van de ‘regularisatie’ van contractuele personeelsleden die geslaagd zijn voor een wervingsexamen. En wat met alle anderen? Elke werknemer heeft recht op een contract van onbepaalde duur en de mogelijkheid om met brugpensioen te gaan moet behouden blijven.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist