Veurne : linkse socialist verkozen in schoolraad

Marc Puyol, LSP scholier, werd maandag unaniem door leerlingen verkozen om te zetelen in de schoolraad. Spijtig genoeg zit Marc in zijn laatste jaar waardoor hij alleen de komende 2 vergaderingen de leerlingen kan gaan vertegenwoordigen. Volgend jaar wordt een nieuwe leerling verkozen.

De schoolraad, qué?

Vorig jaar werd in het Vlaams Parlement een nieuw decreet “betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad” gestemd. Het decreet werd ontworpen door minister Vanderpoorten om de inspraak van ouders, leerkrachten en leerlingen in scholen te verbeteren.. Zonder het expliciet te zeggen was het vooral een decreet om iets te veranderen in het vrij onderwijs. Daar was het tot op vandaag zo dat de participatieraad, die nu door de schoolraad vervangen wordt, opgesteld werd door de directies. In de praktijk zorgden ze ervoor dat de mensen die erin kwamen hun pionnen waren. Zo werd vooral in het basisonderwijs ervoor gezorgd dat de kloosters en priesters nog steeds alles te zeggen hadden.

Aangezien dit decreet handelt over meer inspraak en meer democratie in scholen zouden we kunnen verwachten dat de politieke partijen er dan ook enthousiast over zouden zijn. In het decreet stond dat de schoolraad 3 leerlingen, 3 leerkrachten, 3 ouders en 3 “gecoöpteerden” moet bevatten. Gecoöpteerden zijn mensen vanuit de gemeenschap (welzijnswerkers,…). Op het moment dat het decreet gestemd moest worden, 1 april 2004, waren er echter niet genoeg politici in het parlement om het erdoor te krijgen. Tot zover de interesse van de traditionele partijen voor inspraak van leerlingen in scholen! Ze hebben dan maar alle politici verplicht om op te dagen de dag erna.

LSP Veurne greep de kans…

In principe moet een schoolraad verkozen worden met algemene verkiezingen onder leerlingen, leerkrachten en ouders. In veel vrije scholen, waaronder het college Veurne, probeerden ze die verkiezingen te vermijden. Onder de leerlingen met succes. I.p.v. rechtstreekse verkiezingen te organiseren nodigden ze alle leerlingen van de tweede en de derde graad die nu al in één of andere raad actief zijn uit op een vergadering over de schoolraad. Daar werd het principe van de schoolraad uit de doeken gedaan. Aan de toon was te merken dat de school er niet mee gediend was dat de inrichtende macht gepasseerd werd en vervangen werd door leerlingen. Maar dat was dan ook de bedoeling van het decreet.

Als medewerkers van de Oxfam wereldwinkel in de school hadden wij ook het recht om ons kandidaat te stellen. We opteerden ervoor om één iemand van onze afdeling naar voor te schuiven als kandidaat. Uiteindelijk waren er een twaalftal kandidaten waaruit er 3 gekozen moest worden. Er waren twee mogelijkheden: de eerste was dat de volledige vergadering 1 leerling per leerjaar verkoos en de tweede was dat de kandidaten het onder elkaar zouden uitmaken. Wij stemden uiteraard voor de eerste mogelijkheid, maar nadat de verantwoordelijke voor de beleidsondersteuning een preek had afgestoken dat de tweede mogelijkheid in het verleden zijn nut al had bewezen, stemde een nipte meerderheid onder invloed voor dit voorstel.

… en haalde een verkozene!

De week erop ging Marc naar de vergadering voor kandidaten. Voor het zesde jaar (die nog slechts aan 2 vergaderingen kan deelnemen) waren er 8 kandidaten. In principe waren er twee stemrondes. Een eerste om 2 kandidaten te kiezen en een tweede om de definitieve kandidaat te kiezen. Je mocht niet op jezelf stemmen.

Al uit de eerste ronde bleek dat de LSP kandidaat de grootste steun had. Hij kreeg 3 stemmen, enkele andere leerlingen één. Er werd een nieuwe ronde georganiseerd om een tegenkandidaat te stemmen. De tegenkandidaat was de gedroomde kandidaat voor het conservatieve deel van het schoolbestuur. Een conservatieve en enorm carrièristische leerling waarvan de moeder in het conservatieve oudercomité zetelt. De jongen heeft extreem rechtse sympathieën. Daarvan weten we dat die niet bepaald opkomen voor degene door wie ze verkozen zijn. Deze kandidaat werd dan ook weggestemd! Marc werd door de aanwezige leerlingen unaniem verkozen en werd dan ook gezien als degene die best hun belangen zal verdedigen in de schoolraad. En dat is hij ook van plan! Onze verkozene zal niet buigen onder druk maar resoluut de leerlingen vertegenwoordigen!

Delen: Printen: